Dolgozva tanulj!

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként elindította a Dolgozva tanulj! TÁMOP 2.3.4.B-13/1-2013-0001 kódszámú „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című kiemelt projekt megvalósítását.

 

"A" alprojekt - Gyakorlati oktatók pedagógiai képzése

"B" alprojekt - Mesterképzés-mestervizsga

"C" alprojekt - Gyakornoki program

 

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1 191 169 501 Ft

A kivitelezés ideje: 2014. 01. 02. - 2015. 11. 30.

A kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Konzorciumi Tag: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kódszámú „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című kiemelt pályázat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a 23 területi kamara által alkotott konzorcium. A kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit és ez által növelje a gyakorlati képzés színvonalát és elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését.

 

A duális képzés gyakorlati képzési feltételeinek javítása érdekében az Szakképzési törvény (Szt.) 31. §-a a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében a korábbi szabályozással szemben szigorúbb követelményeket állapít meg. Megszűnt az az eset, amelyben elegendő volt három év gyakorlat, valamint azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, ott mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál. A bevezethetőség érdekében a mestervizsga követelmény esetében az Szt. 2015. augusztus 31-ig átmeneti időszakot engedélyez, mely időszak alatt biztosítani kell a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését.

 

A szakképzési rendszer átalakításával már eddig is nagy hangsúlyt fektettek a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének támogatására, melyet a szakképzési koncepcióban megfogalmazottak szerint – elsősorban azon cégeknél, ahol tanulószerződéssel tanultak – gyakornoki program keretében támogatják, így nagyobb eséllyel kerülhetnek be a munkaerőpiacra és szereznek gyakorlatot közvetlenül a szakmai vizsga után. 

 

 A projekt részcéljai:

  • Módszertanilag és a jogszabályi változásoknak megfelelően felkészített szakoktatói feladatokat végző szakemberek álljanak rendelkezésre a külső képzőhelyeken.
  • A külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával.
  • A TÁMOP-2.3.4. A gyakornoki programmal kapcsolatban a résztvevő gyakornokokat fogadók segítséget kapjanak a módszertani útmutatás, a gyakornoki program keretében alkalmazandó központi dokumentáció kidolgozása, tájékoztatás, közvetítés, a szükséges igazolások kiadása, a program sikerességének és hatásindikátorainak mérése, értékelése, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások ellátása terén.

 

A projekt felépítése:

"A" alprojekt: külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli) szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése tekintettel a kapcsolódó jogszabályi változásokra is;

"B" alprojekt: külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli) szakoktatói feladatokat végző szakemberek számára a mestervizsga megszerzésének támogatása;

"C" alprojekt: a TÁMOP-2.3.4.A gyakornoki programhoz kapcsolódó segítségnyújtás a résztvevő gyakornokokat fogadóknak, mentoroknak és a gyakornokoknak, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások ellátása.

 

Gyakornoki programhoz kapcsolódó  Help Desk rendszer

A pályakezdő gyakornokok támogatására a Kereskedelmi és Iparkamarák által megvalósított, a TÁMOP-2.3.4.B-13/1 jelű kiemelt program keretein belül kialakított tanácsadói hálózat munkatársai nyújtanak szakmai és módszertani segítséget a gyakornokokat fogadó vállalkozások mentorai, gyakornokai részére.

 

A „Help Desk” jellegű szolgáltatás a vállalkozások adminisztrációit végzőinek, a gyakornokok és mentoraik gyakornoki programba lépéséhez, valamint a vállalkozások és a gyakornokok közötti kapcsolatfelvételhez, információ jutásához ad segítséget.

 

Az alábbi területekre terjed ki az online „Help Desk” szakmai segítségnyújtás:

  • gyakornok keresés
  • gyakornoki munkahely keresés
  • gyakornokok munkáját támogató mentorok szakmai-módszertani
  • gyakornoki programhoz kapcsolódóan szakképzést érintő online tájékoztatás, tanácsadás
  • oktatási intézmények részére tájékoztatás a gyakornoki programba lépés lehetőségeiről
  • szakmai információs anyagok nyilvánossá tétele

 

A Help Desk rendszert eléri ide kattintva!

 

Területi tanácsadó (mentor): 

2015.12.01. - 2016.11.30: Fodor Zoltán

2016.12.01.-től: Becskei Márk

mentor@hkik.hu

36/429-612

 

Közreműködő szervezet: www.szechenyi2020.hu

 

Kapcsolódó anyagok:

Sajtóközlemény indításról

Sajtóközlemény mesteravatóról

Sajtóközlemény zárásról

Help Desk rendszer felhasználói kézikönyv