Mi a származási bizonyítvány?

A kamarai törvény értelmében a HKIK területileg illetékes az áruexporthoz szükséges származási bizonyítványok, igazolások (vis-maior) és egyéb kereskedelmi okmányok (szerződések, konzuli számla, egyéb számlák stb.) hitelesítésére.

Származási bizonyítvány: “Certificate of Origin”

Árut kísérő okmány, amely igazolja az áruk származását és a legtöbb ország vámhatósága megköveteli azt az import vámeljárás során.

Elsősorban nem preferenciális kereskedelempolitikai eszközök alkalmazása érdekében, harmadik országban irányuló (az EU tagállamán kívüli ország) export esetén.

Az általános származási bizonyítvány kiállításának szükségességét az importőr ország vám-és külkereskedelmi előírásai tartalmazzák.

 

Kereskedelmi okmányhitelesítés

 

Mit jelent az okmányhitelesítési tevékenység?  

 

A kamarai törvény értelmében a HKIK területileg illetékes az áruexporthoz szükséges * származási bizonyítványok * igazolások * és egyéb kereskedelmi okmányok (szerződések, számlák stb.) hitelesítésére.  

 

Eredeti/Original Európai Közösségi Származási Bizonyítvány  

 

A származási bizonyítvány szükségessége: Elsősorban nem preferenciális kereskedelempolitikai eszközök alkalmazása érdekében, harmadik országban irányuló (az EU 25 tagállamán kívüli ország) export esetén:

 

Legnagyobb kedvezmény elve (vámtarifa II. hasábja)

Dömpingellenes és antiszubvenciós vámok Védőintézkedések

Mennyiségi korlátozások Külkereskedelmi statisztikák

 

A származási bizonyítványt az exportőr állítja ki a vevő részére, melyeket a kamara hitelesít az exportáló cég kérelme alapján a származási bizonyítvány kritériumainak megfelelően. A származási bizonyítványokat – az ügyfél kérelme alapján – lehetőség van a közösségen belül egy másik tagország részére is kiállítani. Ebben az esetben nem az import vámeljáráshoz szükséges a származási bizonyítvány, hanem a külföldi (tagországbeli) partner kéri azt, harmadik országba történő továbbszállítás esetén, ahol már igazolnia kell az alapanyag származását is. A preferenciális származási bizonyítványok (FORM A, EUR) kiállítása és igazolása az illetékes vámhatóság feladata.  

  

Vis-maior igazolás  

 

A „Bécsi Konvenció”, valamint a kamarai törvény alapján a kereskedelmi és iparkamarák jogosultak a vis-maior igazolások kiadására. Milyen esetben kerül az igazolás kibocsátására sor? A szerződő felek közti peres eljárások során annak a ténynek bizonyítására, hogy a szerződés nem teljesítésében a szerződést szegő fél vétlen volt, illetve szállítási akadályközlés esetén. A vis-maior igazolásokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állítja ki. www.mkik.hu  

 

Konzuli számla, egyéb okmányok láttamozása  

 

A gyakorlott exportőrök előtt már jól ismert, hogy számos ország a kereskedelmi és konzuli számlákat csak az ország konzulátusa és a kamarák által hitelesítve fogadja el a fizetés teljesítéséhez, illetve a vámkezeléshez. Ezért mindenképpen fontos a cél-ország előírásainak pontos ismerete. Az aláírásnál fontos a sorrendiség is, először a kamaránál kell hitelesíteni, majd a Külügyminisztérium Konzuli Osztályán az okmányt láttamoztatni az előírt példányszámban.  

 

 

Szerződések hitelesítése  

 

Külön csoportot képez az okmányhitelesítés körében a szerződések hitelesítése. Több országban – elsősorban az arab országokban – csak a kamara által hitelesített szerződést fogadnak el, amelyben a kamara megerősíti, hogy a szerződést aláíró személy valóban jogosult a szerződés megkötésére. A hitelesítéskor a kamara felhívja a szerződő magyar partner figyelmét a szerződés kötelező, illetve ajánlott kikötéseinek tartalmára is, azaz pl. szerepeljen a vitás kérdések tisztázására jogkikötés, amelyre ajánlja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróságot. A szerződések hitelesítését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi. www.mkik.hu  

 

 

Származási bizonyítvány kitöltö szoftver elérhető ide kattintva

 

 

További információ:

 

 Eger:

Hamza-Smuczer Ágnes

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
okmányhitelesítési munkatárs, munkaügyi-, vizsgadelegáló referens
Cím: 
Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
(36) (36) 429 - 612 124-es mellék
(70) 457-1828
E-mail cím: 
agnes.smuczer@hkik.hu
Gyöngyös:

Tóth Gabriella

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.
Telefonszám: 
+ (36) (37) 600 - 075
+ (36) (20) 669-2955
E-mail cím: 
gabriella.toth{#}hkik.hu

Telek Brigitta

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
pályaorientációs adminisztrátor, gyakorlati képzőhely ellenőrzési referens
Cím: 
3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.
Telefonszám: 
(36) (37) 600-075
(20) 286-4542
E-mail cím: 
brigitta.telek@hkik.hu

Hatvan:

Turiné Szanyi Kinga

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
3000 Hatvan, Balassi B. u 3.
Telefonszám: 
+ (36) (37) 540 - 969
+ (36) (20) 494-6695
E-mail cím: 
kinga.szanyi{#}hkik.hu