Békéltető Testület

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

által működtetett

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.

Telefon: (36) 416-660, e-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

 

 

Ügyintéző:Pintérné Dobó Tünde, irodavezető

Telefon: (36) 416-660

Mobil: (30) 967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

 

 

Pintérné Dobó Tünde

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
gazdaságfejlesztési főmunkatárs, Békéltető Testület irodavezető
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 105-s mellék
+ (36) (30) 967-4336
E-mail cím: 
tunde.dobo{#}hkik.hu

 

 
A 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket. 
A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.
A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
ügyfélfogadási rendje
 
Hétfő, szerda, péntek 09.00 - 12.00 óráig
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3300 Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.
 
Elérhetősége
+36 36 416-660 - CSAK ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN!!

Postacím: HKIK által működtetett Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15.
 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagjainak listája
 

Elnök
Dr. Gondos István

Tagjai:
Dr. Fazekas Mihály
Gyula Zoltán
Dr. Hegedűs Csaba
Malik István
Dr. Tajti Csaba
Tóthé dr. Varga Dorottya
Vasas László
 

 

 

PANASZ BEJELENTÉSE

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

 

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.  A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
  • ha az eljárásra a lakóhelye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testületet választja, a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.
  • a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
  • a testület döntésére irányuló indítvány
  • a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozásnak az írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Békéltető testületi eljárás megindítására irányuló kérelmét az alábbi nyomtatvány felhasználásával is benyújthatja:

 

Kérelem BT eljárás megindítására

 

Pintérné Dobó Tünde

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
gazdaságfejlesztési főmunkatárs, Békéltető Testület irodavezető
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 105-s mellék
+ (36) (30) 967-4336
E-mail cím: 
tunde.dobo{#}hkik.hu

 

Ez eljárás menetéről bővebben olvashat: IDE KATTINTVA

A HKIK által működtetett Békélteltő Testület 2020. évi szakmai beszámolója elérhető IDE KATTINTVA