Beszállítói lehetőség a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán

2019.03.06.

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott tájékoztató előadást Egerben március 5-én a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési programról. A tájékoztató előadáson részt vevő vállalkozások képviselői informálódhattak a későbbi beszállítói lehetőségekről.

A program elődleges célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira adekvát válaszokat adó honvédség létrehozása. A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderő-fejlesztési program részeként valósul meg, amely átfogóan érinti a Magyar Honvédség valamennyi képességét és fegyverrendszerét. Az előadáson elhangzott, hogy a katonákat 112 különféle eszközzel kell ellátni. A cél, hogy e 112 eszközt, illetve ezek alkatrészeit-részegységeit minél nagyobb arányban hazai beszállítók adják. A tájékoztató előadás végén kérdésekre is nyílt lehetőség, s egy kötetlen workshop zárta a programot.

A honvédség beszállítóinál kritérium, hogy rendelkezniük kell NATO AQAP minősítéssel. Az AQAP 2000 szerint a minőségirányítás olyan folyamat, amelynek résztvevői – közöttük jelentős szerepet betöltve az ipar – elősegítik a katonai képességek kifejlesztését, megteremtését és fenntartását a koncepció kialakításától a termék hadrendből való kivonásáig (megsemmisítésig). Általános cél az, hogy egyrészt olyan termékek kerüljenek beszerzésre, amelyek kielégítik az életciklus szemléletből adódó követelményeket, másrészt a belső és külső kapcsolódási területek optimálisak legyenek. További információ a minősítésről: http://www.natoaqap.hu/

DIGITAL SOLDIER 2.0 -  "FÓKUSZBAN A KATONA"

A program folytatásaként, a fenti címmel kerül megrendezésre angol nyelvű nemzetközi konferencia, melynek helyszíne és időpontja:

Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ, Budapest - 2019. árilis 30.

A rendezvény meghívója: -digital_soldier_elozetes_program.pdf

Becskei Márk

Workplace: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Position: 
Tanácsadó és Projektiroda irodavezető
Address: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Phone number: 
+ (36) (36) 429 - 612 121-es mellék
+ (36) (20) 517-9290
E-mail address: 
mark.becskei{#}hkik.hu