Külkereskedelmi árúkárok, árúhiányok, sérülések vizsgálata, minőségellenőrzés

2018.06.11.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti egységei között évtizedeken át működött a független és semleges Kárbiztosok Testülete, amely klasszikus kamarai tevékenység keretében töltött be független kárszakértői, kárbiztosi és kárrendezői szerepet a külföldi biztosító intézetek megbízásából.

 

2005-től, az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. nyújtja a fenti hagyományokhoz hű, azonos színvonalú, nemzetközileg is elismert kárbiztosi szolgáltatást független megbízott igazságügyi szakértőin keresztül, amely magában foglalja a külkereskedelmi és egyéb magyarországi káresemények veszteségeinek megállapítását, igazolását, illetve az alábbi alapvető kárbiztosi tevékenységeket:

 

-   kárszakértés, kármegállapítás helyszíni szemlével, Magyarországon és külföldön, megbízás alapján

-   kárszemle-jegyzőkönyv készítés, idegen nyelven is

-   áruszakértés, mennyiségi és minőségi árureklamációkban, kereskedelmi minőségi viták esetén

-   raktárellenőrzés, raktározási körülmények vizsgálata

-   berakodás ellenőrzés, fuvareszköz tisztaság, súly- és minőségvizsgálat, árumintavétel

-   tanácsadás, szakvélemény készítés

-   kárrendezés, kárigényekkel kapcsolatos intézkedések:

 

  • kárigények összegszerű megállapítása, helyszíni szemlék, kárszemle-jegyzőkönyvek, kárszámlák alapján, maradványérték megállapítás

  • kárigények érvényesítése biztosítási kötvény alapján külföldi biztosítókkal szemben, a biztosított károsult javára

  • kárigények érvényesítése szállítmányozó, fuvarozó vállalatokkal, raktárakkal, vagy más kárért felelős intézményekkel szemben a károsult javára

 

A kárbiztos szakértők szakismerete és tevékenységi köre kiterjed a nemzetközi kereskedelemben előforduló ipari és mezőgazdasági termékek teljes skálájára, speciális szállítmányozási, csomagolástechnikai, raktározási jártassággal, idegen nyelvismerettel rendelkeznek. Szolgáltatásaikat megbízás alapján nyújtják, és díjazás ellenében végzik.

 

Kárszemle-megbízás, ill. kárszakértői megbízás adható a szállítmány átvételekor észlelt sérülés esetén, valamint a szállítmány átvétele után utólag észlelt, csomagoláson belüli sérülés, áruhiány esetén (utólagos felszólamlás) az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségeinek valamelyikén:

 

 

MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft.

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Tel: 474-5154, 474-5151

Fax: 474-5159

e-mail: forbat@mkik.hu

Kiss István, igazságügyi szakértő,

tel: +3620 258 7099