Békéltető Testület

Dr. Gordos Csaba a HKIK mellett működő Békéltető Testület elnöke

 
A 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket. 
A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.
A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
 
 
 
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
ügyfélfogadási rendje
 
Hétfő - Csütörtök 13.00 - 15.00 óráig
3300 Eger, Faiskola út 15.
 
Elérhetősége
+36 36 416-660/105 mellék - CSAK ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN!!
 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagjainak listája
2016. január 01-től

 
Kamarai oldal
1 Dr. Gordos Csaba ügyvéd szerződéskötés, teljesítés
2 Dr. Halmos András ügyvéd szerződéskötés, teljesítés
3 Gégény Tibor gépészmérnök termékminőség, biztonságosság
4 Gulyás Ferenc gépészmérnök termékminőség, biztonságosság
5 Gyula Zoltán közgazdász kereskedelem, szolgáltatás
6 Malik István gépészmérnök közüzemi szolgáltatás
7 Rittenbacher Ödön mérnök közüzemi szolgáltatás
8 Vinczéné Adamik Veronika közgazdász kereskedelem, szolgáltatás
 
Fogyasztói oldal
1 Bárdos Ferenc fogyasztóvédelmi szakreferens lakossági szolgáltatás
2 Dr. Fazekas Mihály jogász szavatosság, jótállás
3 Dr. Gyula Zoltán jogász szerződések teljesítése
4 Fónagy Gergely agrármérnök termék biztonságosság
5 Kalmár Imre felsőfokú közigazgatási szolgáltatás
6 Naár Zoltánné dr. fogyasztóvédelmi szakreferens lakossági szolgáltatás
7 Nagy Imre kereskedő kereskedelem, szolgáltatás
8 Papp Jánosné kereskedő kereskedelem, szolgáltatás