Békéltető testületi álláspályázati felhívás

2020.03.02.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. t örvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél békéltető testületi tag/elnök tisztség betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama:
A miniszteri kinevezéstől – 2022. december 31-ig tartó határozott idejű jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: 
békéltető testületi tagok esetén: megbízólevél/eseti megbízási szerződés
békéltető testületi elnökök esetén: megbízási szerződés vagy munkaviszony 

 

A munkavégzés helye:
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület (3300 Eger, Faiskola út 15, Hadnagy utca 6.)

 

Ellátandó feladatok: 

A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén. A békéltető testületi tag feladata 
-    a személyes meghallgatáshoz kapcsolódóan felkészülés a rendelkezésre álló iratanyagok alapján a meghallgatásra, 
-    a személyes meghallgatáson eljáró tanács tagként történő részvétel, 
-    az eljáró tanács elnökeként a személyes meghallgatás vezetése és a meghozott döntés írásba foglalása. 

 

A békéltető testület elnökének feladata 

-    a testületi munka szervezése, 
-    a tárgyalások kitűzése, 
-    szakmai feladatok összehangolása, 
-    kommunikáció, 
-    a testületi feladatok menedzselése, 
-    szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése, 
-    országos szakmai üléseken történő részvétel.

 

Illetmény és juttatások: 

A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testület kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet az irányadó. 

 

Pályázati feltételek: 
•    magyar állampolgárság
•    cselekvőképesség
•    büntetlen előélet
•    felsőfokú végzettség 
•    legalább 2 éves szakmai gyakorlat 

 

Elvárt kompetenciák: 
•    megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.
 
•    szakmai önéletrajz, amelyben a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben, 
•    ezen túl a pályázónak önéletrajzában nyilatkozni kell arról, hogy kíván-e elnökjelölt is lenni; 
•    a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolata, 
•    hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását, olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok,
•    az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatását arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás IDE KATTINTVA érhető el, kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól. 
•    nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

Szükséges nyelvtudás:
•    előny az angol nyelvtudás 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 04. 

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Pintérné Dobó Tünde a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési főmunkatársa nyújt, a 30/967-4336-os telefonszámon és a tunde.dobo@hkik.hu e-mail címen. 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (3300 Eger, Faiskola út 15.) lehet személyesen vagy postai úton, zárt borítékban vagy elektronikus úton a tunde.dobo@hkik.hu. e-mail címre, valamint IDE KATTINTVA az állásportálon lehet benyújtani.

 

 

  

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott ........................................... (név) nyilatkozom, hogy a ............................................. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: ……………………(hely) ……………… (dátum)

………………………..
aláírás 

 

 

Pintérné Dobó Tünde

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
gazdaságfejlesztési főmunkatárs, Békéltető Testület irodavezető
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 105-s mellék
+ (36) (30) 967-4336
E-mail cím: 
tunde.dobo{#}hkik.hu