Digitális kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga a jelenleg és a jövőben gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatók számára kötelező képzés. Azoknak a szakembereknek szól, akik iskolán kívüli külső gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolarendszerű szakmai képzésben. Amennyiben egy képzőhelyen több szakmában is végeznek tanulóképzést, valamennyi szakmában szükséges, hogy a szakmai végzettség mellett a gyakorlati oktatói végzettséggel is rendelkezzenek a gyakorlati oktatók.

A képzést a tavalyi hagyományos képzés után a jelenlegi járványhelyzet miatt digitális képzéssé is átalakítottuk, így mostantól személyes megjelenés nélkül akár otthonról, akár munkahelyről tanulva is teljesíthető.

Megyénkben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás feladatát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából.

 

MIÉRT FONTOS A KÉPZÉS?

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval. A jogszabály egyaránt vonatkozik a tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatókra.

Mentességben részesül az, aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:

  • mestervizsgával rendelkezik;
  • a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
  • 60. életévét betöltötte.

Annak a gazdálkodó szervezetnek is érdemes beiskolázni, ahol mester dolgozik, hiszen sok esetben nem csak a mester foglalkozik a tanulóval, ill. a helyettesítések, szakember váltások miatt szükség van a végzettség biztosítására, ill. a nagyobb tanulói létszámot foglalkoztató képzőhelyeken több gyakorlati oktatóra is szükség van a képzéshez szükséges személyi feltételek biztosításához.

A még nem akkreditált, leendő gyakorlati képzőhelyek esetében is fontos, hogy gyakorlati képzés megkezdéséhez felkészült, tanúsítvánnyal rendelkező oktatók fogadják a gyakorlatra érkező diákokat.

A kamarai gyakorlati oktatói képzésben elsajátított ismeretek hasznosak a belső, vállalati képzések, betanító és munkaköri képesítést nyújtó, felnőttképzések oktatóinak is.

 

A DIGITÁLIS KÉPZÉS RÉSZLETEI

A képzés során elsajátítható ismeretek, tantárgyak:

Elméleti rész: alapvető pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs ismeretek, a szakmai gyakorlati képzéshez szükséges módszertani és dokumentációs ismeretek,

Érzelmi intelligencia tréning rész: érzelmi intelligencia, kommunikáció, konfliktuskezelés, generációk együttműködése fejlesztése

Képzési idő:

A képzés időtartama digitális képzésben 18 napos képzési időt vesz igénybe.

Az elméleti képzési anyag elsajátítására biztosított időtartam 2 hét,

a tréning 4 egymást követő nap (amelybe a hétvége is beleeshet) a tréner vezetésével 4 tanagyagegység elsajátítására.

 

A tananyag feldolgozása:

A digitális képzésen a résztvevők elméleti oktatók (tutorok) és gyakorlati trénerek vezetésével önálló tanulással sajátítják el a tananyagot egy tanulási keretrendszerben (Moodle rendszer) napi bejelentkezéssel.

A tanulási felülethez a képzésre való jelentkezés után a kamarai gyakorlati oktatói referenstől a résztvevők a képzés indításakor megkapják a hozzáférést, és bejelentkezés után az oktatók videókonferencián adott tanácsai és az ismertető videók segítségével megismerik a képzéssel kapcsolatos instrukciókat, hogy azután önállóan is képesek legyenek feldolgozni a tananyagot.

Az elméleti ismeretek elsajátításában a tanulást segíti a tankönyvi anyag, prezentációk, összefoglalók, feladatok, kisfilmek és gyakorlatok, illetve minden tananyagrészhez kapcsolódóan videókonferenciákon, emailben és telefonon is segítséget kapnak a tanulásukat segítő oktatóktól és trénerektől.

A digitális téréning alatt a résztvevők az anyaghoz kapcsolódóan minden nap digitális feladatokat, teszteket oldanak meg elektronikus felületen, amelyet a trénerek kiértékelnek. A tréner 8 alkalommal, minden nap elején és végén bejelentkezik. Reggel képzési/oktatási napindító bejelentkezésre, a feladatok ismertetésére kerül sor. A képzési/oktatási nap végén a részvevő és a tréner átbeszélik a felmerült kérdéseket, adott esetben a napi feladatok alapján vezetett gyakorlattal feldolgoznak egy témakört. A trénerek a 4 nap alatt folyamatosan a résztvevők rendelkezésére állnak telefonon, vagy e-mailben való megkeresés esetén.

A képzési idő alatt videókonferenciás elméleti és tréning órákon kell részt venni a megadott időpontokban, ezekről a hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén a résztvevő nem bocsátható vizsgára.

A képzésen való részvételhez előnyös, ha a google által kínált lehetőségeket használjuk, mert ez az alkalmazás a legáltalánosabban ismert, könnyen elérhető, használható és ingyenes elérési lehetőséget biztosít mind a levelezésre, mind videókonferenciákra és dokumentum megosztásokra egyaránt, ezért javasoljuk, hogy a képzésre történő jelentkezéskor hozzanak létre egy gmail fiókot (ha még nem rendelkeznek ezzel).

A képzés zárása és a képzéshez kapcsolódó vizsgák

Online elméleti vizsga

A feldolgozás végén az elméleti ismeretekből online próbavizsgákon mérhetik tudásukat mielőtt az elméleti rész elsajátítást záró éles elméleti online vizsgát teljesítik.

Az elméleti ismereteket záró az online vizsga teljesítésére a vizsgázóknak 2 nap (48 óra) áll rendelkezésre, melyben 45 perc alatt kell egy 25 kérdéses tesztet megoldaniuk. A teszt végén azonnali eredményt kapnak a „sikeres” vagy „nem sikeres” vizsgáról.

Gyakorlati szituációs (tréning) vizsga

A képzés legvégén az online elméleti vizsga sikeres teljesítése után egy gyakorlati vizsgát tesznek.

A 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § a) pontja alapján (felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerint) felnőttképzésben kontaktórás képzés és vizsga jelenleg nem tartható. Amennyiben:

a.)  a fenti rendelkezés feloldásra kerül (várhatóan június hónap), a vizsga személyes megjelenéssel, kis csoportokban, fokozott higiéniás szabályokat betartva kerül megszervezésre.

b.)  a fenti rendelkezés nem kerül feloldásra (várhatóan június hónap), a vizsga későbbi időpontban lesz megvalósítva, vagy szintén on-line formában.

Egy alkalommal az esetleges sikertelen vizsgát pótvizsga keretében díjmentesen meg lehet ismételni, ezt követő 2. alkalommal díjköteles, melynek díját a pótvizsgázó fizeti.

A gyakorlati vizsga sikeres teljesítése után megkapják a képzésről szóló hatósági tanúsítványt.

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK, VIZSGADÍJAK

A jelentkezés feltételei:

A jelentkező rendelkezik az oktatni kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmai végzettséggel és 5 év szakmában igazoltan eltöltött gyakorlattal, továbbá a képzési és vizsgadíjat befizette.

A képzést elkezdheti abban az esetben is, ha a gyakorlati idejéből minimális idő hiányzik, ebben az esetben viszont, csak akkor kezdheti meg oktatói tevékenységét, ha gyakorlati ideje eléri az 5 évet.

A képzés és a vizsga díja:

A képzési és vizsgadíj összesen: bruttó 114.300 Ft/fő

  • ebből támogatott képzés esetén a résztvevő által fizetendő önrész: 22.860 Ft/ft
  • Támogatott képzés esetében a résztvevőnek csak 20%-os önrészt, azaz bruttó 22.860,- Ft/fő díjat kell befizetniük. Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díjának 80%-a, azaz bruttó 91.440 Ft támogatásból valósul meg, amennyiben a képzésben résztvevő a kamarai gyakorlati képzésre jogosult nyilvántartott szervezetek között szerepel. Támogatott képzés esetében a résztvevőnek csak 20%-os önrészt, azaz bruttó 22.860,- Ft/fő díjat kell befizetniük.

Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes, melyhez a kamara díjbekérőt állít ki és küld meg a Képzési jelentkezési dokumentációk beérkezése után.

Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes, melyhez a kamara díjbekérőt állít ki és küld meg a Képzési jelentkezési dokumentációk beérkezése után.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

1.         JELENTKEZÉSI LAP kamarai gyakorlati oktató képzésre és vizsgára

2.         NYILATKOZAT büntetlen előéletről_jel lap melléklete

3.         NYILATKOZAT kam gyak okt vizsgára jelentkezésre_jel lap melléklete

4.         Munkáltatói igazolás gyakorlati időhöz (5 év szakmai gyakorlat)

5.         Ezen felül szükséges a szakmai bizonyítvány másolata

Az elektronikusan megküldött jelentkezési anyagokat eredetiben, papír alapon is szükséges eljuttatni a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamarába postai úton vagy (legvégső esetben személyesen).

A képzés indításának tervezett időpontja:

2020.09.16-10.19.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat IDE kattintva érheti el.

Az induló képzésekről további információ kérhető:

Patvaros Krisztina

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Gyakorlati oktatói referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 115-s mellék
+ 36 20/402-4289
E-mail cím: 
krisztina.patvaros{#}hkik.hu