Díjmentes Vállalkozói képzések Hatvanban

2021.02.22.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nyitok Tanulási Központok Hálózata közös szervezésében ingyenes tréningeket szervez Hatvanban. A programra vállalkozókat vagy vállalkozás indítását tervező jelentkezőket várnak. A képzések 20 órásak és díjmentesek. A program célja, hogy rövid idő alatt nyújtson gyakorlati tudnivalókat és elméleti ismeretanyagot a Heves megyei vállalkozóknak, ezáltal segítse működésüket, eredményességüket, versenyképességüket. Az órák kezdő időpontját úgy alakították, ki, hogy munka mellett is el lehessen végezni.

 

A képzések 20 órásak, melyeket a csoport dönt el, hogy milyen intenzitással szeretné elvégezni. pl: 5 alkalommal hltvégente, vagy 10 alkalommal hétköznap munka után szeretnének találkozni.

A meghirdetett időpontok csak irányadóak. A tréningek akkor tudnak elindulni, ha minimum 6 fő és a járványügyi előírások betartásával maximum 9 fő jelentkezik rájuk. 

 

Minden képzés díjmentes. 

 

A képzések helyszíne: HKIK Hatvan irodája, (3000 Hatvan, Balassi B. u 3.) 
 

 

 

Pénzügyek kisvállalkozóknak 

 Tervezett kezdés: 2021. március 31. 17:00

A program célja: a résztvevők támogatása a vállalkozásuk sikeressége és az önfoglalkoztatás képességének javítása érdekében. 
A program során a résztvevők a vállalkozásukhoz kapcsolódó pénzügyi kompetenciáik, valamint szövegértési, számolási és digitális kulcskompetenciák fejlesztése révén képessé válnak az önálló tervezésre a forrásbevonás és ehhez kapcsolódó pénzügyi területeken, valamint az alapvető pénzügyi megoldások kínálatából történő felelős választásra. 
 
Részletek: IDE KATTINTVA

 

 

Vállalkozó leszek! - képzés

Tervezett kezdés: 2021. március 23. 17:00

A program célja: A résztvevők vállalkozói kulcskompetenciájának a fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek megragadására, megvalósítására. A tanulási program fejleszti a résztvevőknek az ehhez szükséges tudását, kreativitását, újításra való beállítódását és a kockázatvállalási készségét, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készítsen és hajtson végre. A program a résztvevőket a saját szintjükön segíti egy vállalkozási ötlet kialakításában és megfogalmazásában. 
Az első lépések megtétele érdekében a résztvevők alapszintű ismereteket sajátítanak el a vállalkozói létről, a kockázat- és felelősségvállalásról; alapvető fogalmak, szereplők és keretek kerülnek tisztázásra. A vállalkozói kulcskompetencia részeként a résztvevők megismerik a legalapvetőbb kalkulációs és tervezési folyamatokat, a létrehozni kívánt termék, és/vagy szolgáltatás e kompetencia szempontjából fontos alapvető jellemzőit is. 
 

További részletek: IDE KATTINTVA

 

Prezentációs technikák térning 

 

Tervezett indulás: 2021. március 16. 17:00

A program során a résztvevők az információ strukturálása, a „közönségbarát” előadásmód és a hatásgyakorlás elemeit sajátítják el, melyet rengeteg gyakorlási lehetőséggel támogat a program. Mindez kiegészül egy önkritikus látásmóddal és a visszajelzés adás- és fogadási készséggel.
Ezen elemek mentén fejlődnek önismeret, empátia, „felhasználóbarát” megközelítés és logikai gondolkodás, lényegre törés területén mind szakmai, mind magánéleti szituációkban.

További részletek: IDE KATTINTVA

 

Nők a 21. században! - önismereti tréning

 

Tervezett indulás: 2021. április 1. 

A program célja a résztvevők önismeretének és közösségi érzésének növelése, ezzel segítve őket saját céljaik és vágyaik megfogalmazásában és ezek elérésében.
A program során a résztvevők több szinten, különböző megközelítésből találkozhatnak saját érzéseikkel és gondolataikkal, ill. viselkedési mintáikkal. Ezek segítik önképüket, magabiztosságukat és tudatos (elérni kívánt) viselkedési formáik kialakítását és formálását magánéleti és munkahelyi kontextusban is.
A program ennek megvalósulását támogató kapcsolatrendszer kiépítését is támogatja.

 

További részletek: IDE KATTINTVA

 

 

 

 

 

További infromáció:

Pappné Ambrus Katalin

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
munkaerő-piaci referens, mestervizsga referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 122-es mellék
E-mail cím: 
katalin.ambrus{#}hkik.hu