Elszámolhatósági kérdések a tanulófoglalkoztatásban

2022.01.07.

Az elmúlt időszakban számos változata volt annak, hogy melyik napokat lehet elszámolni a tanulófoglalkoztatás során. A könyvelőknek január 12-ig kell leadni az éves elszámolást, amelyben már pontosan meg kell határozni mely napok a szorzónapok. 

A korábbi időszakban már tisztáztuk, hogy mind a tanulószerződés, mind a szakképzési munkaszerződés esetében NEM számolhatunk el önköltséget: 

  • Az iskolai oktatási intézményben töltött munkanapokra
  • Azokra a napokra, amikor a tanuló nem jogosult bérre - ez 2 esetben fordul elő az igazolatlan hiányzás alkalmával és a táppénz esetében.
  • Betegszabadság, ha iskolai napra esik

Jár az állami normatíva a vállalkozásnak az alábbi munkanapokra:

  • A tanuló a gyakorlati napját tölti
  • A tanuló a szabadságát tölti
  • Betegszabadság, ha gyakorlati napra esik

Ezen alap eseteken kívül az alábbiakban összefoglaltuk a kérdéses helyzeteket:

Iskolai oktatási nap díjazása, annak elszámolása 

Kérdés: Kell-e díjazást fizetni az iskolai munkanapokra, ha igen, mi alapján? Ez utóbbi esetben munkabérnek minősül, úgy elszámolható-e? 

Az Szkr. 252/B. § a) pontja alapján a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező szakmát tanuló az iskolai tanítási napokon (a közismereti és olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tananyagelemet a képzési program szerint a szakképző intézmény végzi) mentesül a duális képzőhelyen történő rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. 

A szakképző intézményben teljesített oktatási nap a jogszabály alapján munkanap, azonban a munkavégzés alóli mentesülés egyik esete. A szakmát tanuló ezeken a napokon is jogosult munkabérre (távolléti díjra). 

Betegszabadság az iskolai oktatási napon 

 Kérdés: Jár-e betegszabadság az iskolai napokra, és ha igen, munkabérre jogosító munkanapként elszámolhatóak-e? 

Mivel a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés is beosztás szerinti munkanapnak minősül, betegszabadságként kell elszámolni, ha a keresőképtelenség ilyen napra esik. 

A NAV álláspontjával egyetértve, azokban az esetekben, amikor a betegszabadság olyan napokra esik, amelyeket az Szkr. 252/B. §-ban mentesülésként határoz meg a duális képzőhelyen történő rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól, mivel szakmai véleményünk szerint is azok beosztás szerinti munkanapnak minősülnek, betegszabadságként történő elszámolás lesz a megfelelő eljárás az oktatási napokra.  Ennek megfelelően tehát az oktatási nap (közismereti, vagy szakirányú oktatás) beosztás szerinti munkanapnak minősül, amely során a tanuló, illetve képzésben részt vevő személy mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól. 

Szakmai meglátásunk szerint azonban a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy után azokra a napokra, amelyek oktatási napok, de egyúttal betegszabadsággal érintettek, a kedvezmény az Szkt. 107. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással nem számolható el annak ellenére sem, hogy a távolléti díj munkabér természetű. Az oktatással érintett napokra alapesetben sem számolható el kedvezmény, így ebből fakadóan az a betegszabadság során sem lesz elszámolható. 

 Amennyiben a tanév szüneteinek napja iskolai napra esik, ezen napokra elszámolható-e normatíva?  

A szabadságot a munkáltatónak elsődlegesen az őszi, téli, tavaszi (és nyári) szünet időszakában kell kiadnia. Amennyiben ezek eredetileg szakképző intézményben teljesített oktatási napra esnek, a szabadságot ki lehet adni, azonban ezek a napok továbbra is oktatási napnak minősülnek a szünet ellenére is. 

Mivel ezzel a kérdéssel kapcsolatban több egymással ellentétes állásfoglalás érkezett, az alábbiakat javasoljuk: A duális képző kérjen be az iskolától egy igazolást az iskolában töltött napok számára vonatkozóan. 

Nagyon fontos, hogy a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók esetében a szabadságokat év végével rendezni kell. (18 év alatti tanulnak évente 45 nap, 18 év feletti tanulónak évente 30 nap szabadság jár) Ha nem lett a szabadság belépéssel arányos része kiadva - a számolás módja megegyezik a munkavállalókéval- azt ki kell fizetni.

További információért forduljon a szakképzési iroda munkatársaihoz.