Felére csökkent a „repiadó”

2021.06.17.

A HKIK kézműipari alelnöke, Hervai Zsolt 2021. február elején kezdeményezte a MKIK turisztikai kollégiumán keresztül Magyarország Kormánya részére, hogy függesszék fel a reprezentációs adót, mely nagyban segítené a pandémia miatt kilátástalan helyzetbe került turizmus-vendéglátás ágazat vállalkozásait, és segíti az üzleti forgalom felpörgetését. A munka meghozta gyümölcsét, megfeleződött a reprezentáció és az üzleti ajándékok után fizetendő adóteher.

 

A június 9-én megjelent 318/2021. kormányrendelet értelmében módosult a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.). Ennek következtében ezen egyes meghatározott juttatásokra csak (1,18-szoros adóalap után számítva) 15 százalék szja-t kell fizetni. A mentesség időszakos, a rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban megvalósuló juttatásokra vonatkozik.

A céges rendezvények, szórakoztató, szabadidős programok bizonyos korlátozások mellett rendezhetőek. Eddig az adó mértékét tekintve nem volt különbség aközött, hogy egy rendezvény a virtuális térben reprezentációnak minősült, vagy alapvetően vendéglátásra, szabadidő eltöltésére irányult. Ugyanis mindkét esemény egyes meghatározott juttatásnak minősül.

 

A szocho-mentesség bevezetése kihatással lesz a reprezentációra és üzleti ajándékokra vonatkozó bevallások tekintetében. 

A reprezentáció az Szja tv. 3. § 26. pont értelmében: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

 

Ennek megfelelően reprezentációnak tekinthető a szakmai, üzleti célból szervezett rendezvény, üzleti tárgyalás, szakmai rendezvény, kiállítás, konferencia – csak hogy néhányat említsünk a sok közül. Továbbá ide tartozik az adott egyház hitélete szerinti egyházi ünnep (például karácsony, hanuka stb.), amikor értelemszerűen üzleti esemény hiányában is reprezentációs vendéglátásra kerülhet sor.

 

Állami ünnepről Magyarországon egy esetben beszélhetünk, ez augusztus 20-a.

 

A reprezentáció során vendéglátás keretében a résztvevők részére biztosított étel, ital költségét lehet juttatásként elszámolni, mely független a felszolgálás helyszínétől és módjától (étterem, munkahely, sportlétesítmény, skybox, a' la carte, svédasztal stb.) feltéve, hogy ott reprezentációs esemény (például üzleti tárgyalás, értekezlet, konferencia stb.) valósul meg.

 

A társaság által szervezett, a pénzügyi év zárásához kapcsolódó konferencia, cégszintű megbeszélés is reprezentáció. Ezzel szemben nem minősíthető reprezentációnak a társaság által a munkavállalók részére szervezett csapatépítés vagy sportnap. Az alapvetően üzleti rendezvényen a dolgozók a munkavégzés érdekében vesznek részt, míg a csapatépítés inkább tekinthető szórakoztató programnak, melyre az Szja tv. 70.  § (6) bekezdésében foglalt szabály vonatkozik. Ilyen esetben egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvényről, eseményről van szó, mely döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul. Az ilyen program viszont nem mentesül a szocho-kötelezettség alól.

ÜZLETI AJÁNDÉK

Az Szja TV. 3. § 27. pontja alapján üzleti ajándéknak minősül (alkalomtól és értékhatártól függetlenül) a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). Ellentétben azzal, hogy a reprezentációs eseményen a rendező kifizető alkalmazottai is részesülhetnek a reprezentációban, üzleti ajándékot nem kaphatnak, mert a szabály lényegi eleme, hogy az üzleti, hivatali stb. kapcsolatok keretében történik a juttatás.
 

Forrás: (adozona.hu)