Gyakorlati képzés a RENDKÍVÜLI helyzetben

Frissítve: 2020.11.11.

A 478/2020 (XI. 3.) Korm rendelet és ahhoz kapcsolódó szakképzésért felelős miniszter egyedi határozata alapján tájékoztatjuk a tanulók elméleti és gyakorlati képzésére vonatkozó szabályokról.

 

 1. Közismereti és szakmai elméleti oktatás

A szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti tanórákat on-line módon kell megszervezni.

 1. Szakmai gyakorlati oktatás

A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni a biztonsági szabályok fokozott betartásával, kizárólag egészséges személyek részvételével.

A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazodik a vállalati munkaidőhöz és a feladatellátás jellegéhez. A vállalat munkarendjében bekövetkező változáshoz, a gyakorlati oktatás idejére a tanuló is igazodik.

 

Ennek értelmében tehát, a gyakorlati oktatás során engedett a hagyományos oktatás személyes jelenléttel. Amennyiben a munkavállalóikat nem így foglalkoztatják (home office, bezárt üzlet) a tanulóknak digitális oktatást szükséges biztosítani.

Kérjük, amennyiben digitális oktatást biztosít a tanulók részére, azt azonnal jelentse be számunkra az ITT elérhető felületen.

Továbbá jelentse be az osztályfőnöknek/ gyakorlati oktatásvezetőnek vagy az iskola hivatalos e-mail címére.

 1. Kollégium, vizsgák

A tanulóknak szükség szerint (a gyakorlati órák lebonyolításakor) biztosítani kell a kollégiumi ellátást a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Az iskolarendszerű vizsgák a hagyományos módon megszervezésre kerülnek a szigorú járványügyi előírások betartásával.

További segítségért a digitális oktatáshoz ajánljuk figyelmükbe az alábbi kamarai és ITM linkeket:

A HKIK oktatási anyagait ITT találja. 

Jelszó: Digitalis_oktatas2020

Az MKIK oktatási anyagait ITT találja.

Az ITM oktatási anyagait a KRÉTA rendszerben találja IDE kattintva.

Valamint forduljon a tanuló képzéséért felelős gyakorlati oktatásvezetőkhöz.

A témában kiadott egyedi miniszteri határozat IDE kattintva érhető el.

Pölöskei Gáborné Szakképzésért felelős helyettes államtitkár levelét a Szakképzési Centrumoknak részére ITT találja, amelyben részletesebb tájékoztatást is talál.

 

 

A Tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzése 2020.03.16-tól

 

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben a JEF-36644/2020-ITM egyedi miniszeri rendeletet szükséges alkalmazni a komplex szakmai vizsgák megszervezésénél és lebonyolításánál, valamint a tanulószerződések - és a kapcsolódó finanszírozási kérdések kezelésénél. 

A koronavírus-járvány kapcsán számos más intézkedés mellett 2020. március 16-tól visszavonásig tantermen kívüli oktatás van érvényben a szakképzésben is. A közismereti és szakmai elméleti anyagot digitális oktatás formájában sajátíthatják el a tanulók. A gyakorlati képzés zavartalan lebonyolítása érdekében együttműködésre, a gyakorlati képzés folytatására biztatjuk Önöket!

A szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályairól szóló, JEF/29359/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozat értelmében a tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzése 2020. március 16-tól négy formában valósulhat meg, amelyeknek finanszírozási háttere is különböző.

A tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzésének formái 2020. március 16-tól:

 1.  A duális képzőhelyen a járványügyi szempontból elvárt feltételek megvannak, és a duális képzőhely a hagyományos módon a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot a gyakorlati képzőhelyén. Ebben az esetben a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.
  A hagyományos módon tanműhelyben, valós munkakörülmények között végzett gyakorlati képzéssel kapcsolatosan a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet rendelkezései az MKIK értelmezése szerint nem korlátozzák a gyakorlati képzés céljából a lakóhelyüket elhagyó tanulókat, tehát - véleményünk szerint - ők továbbra is látogathatják a hagyományos módon megszervezett gyakorlati képzés helyszínét. Ezzel egy időben írásban is megkeressük az ITM-et, hogy erősítsék meg a jogszabály-értelmezésünket, mely válaszról a továbbiakban értesíteni fogjuk Önöket
   
 2. A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, de a duális képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben lebonyolítja. Ebben az esetben is érvényes, hogy a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.
   
 3. A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, továbbá a képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben sem tudja (vagy nem kívánja) lebonyolítani, ezért az iskola „átveszi” a tanuló gyakorlati oktatását digitális formában. Ebben az esetben a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót továbbra is pénzbeli juttatás illeti meg, de a normatíva (gyakorlati képzés teljesítése hiányában) nem hívható le.
   
 4. Az iskola és a gyakorlati képző közösen dönt a gyakorlat elhalasztásáról.
 • Ha a gyakorlat megvalósítására később sor kerül (időben átcsoportosítható: előrehozzák a közismeretet és a szakmai elméletet), akkor a tömbösített képzéshez hasonlóan ebben az esetben is érvényes, hogy a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.
   
 • Ha azonban később nem pótolható a kiesett időszak gyakorlati képzése, akkor a képző ‒ pótlás, tömbösítés, átcsoportosítás hiányában ‒ arra az időszakra nem jogosult a normatívára, de tanulói juttatás ekkor is fizetendő a tanulónak a hatályos tanulószerződésre tekintettel.

Ezzel kapcsolatban kérjük azt is tartsa szem előtt, hogy a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében „Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a (10) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.”

Mi történik, ha a tanuló nem vesz részt a gyakorlati oktatásban? 

 • Amennyiben a tanuló sem az iskola által biztosított digitális lehetőséggel nem él az iskolában (legfeljebb ötfős kiscsoportban) vagy otthonában (az iskola által biztosított eszközkihelyezéssel), sem a duális képzőhelyen nem jelenik meg, vagy nem vesz részt a duális képzőhely által digitális munkarendben biztosított gyakorlati képzésben, akkor mulaszt (hiányzik). 
   
 • Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása értelmében azonban – ellenkező tájékoztatásig – igazolt hiányzásnak tekinthető, 
  Ha a duális képzőhely megszervezné a tanulónak a gyakorlatot, de a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi veszélyre hivatkozva nem engedi a képzőhelyre a tanulót. 
  Erről azonban az iskolának is és a gyakorlati képzőhelynek is tudnia kell, és meg kell erősíteni a tanuló (szülő) felé a mulasztás igazoltságát. 
  (A gyakorlati képzőhelytől való távolmaradás egyébként az iskola és a gyakorlati képzőhely megállapodása alapján a fenti 3. vagy 4. pontban ismertetett helyzetet is eredményezheti.
   

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos tanulószerződéseket jelen helyzetben – a törvényi előírások alapján – nincs lehetőség szüneteltetni, illetve egyoldalúan felmondani. 

Nagyon fontos, hogy JELEZZE a számunkra, hogy melyik oktatási formát választja! Az erre szolgáló űrlap IDE kattintva tölthető ki.

Amennyiben Önök már jelezték felénk az űrlap kitötésével szándékukat, DE most változtatni szeretnének ezen az állásponton azt az űrlap ismételt kitöltésével tehetik meg.

 

Fontos azonban, hogy a tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető. Ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül. Ez természetesen érthető jelen helyzetben. Jelenleg azonban nincs olyan rendelkezés, amely a tanulót felmentené a gyakorlati képzés óraszámainak teljesítése alól! Tehát, amennyiben a tanuló sem hagyományon, sem digitális formában nem teljesíti a gyakorlatot, nem lesz meg a szükséges óraszáma, így kétségessé válik, hogy a következő évfolyamba léphet.

 

Válassza a digitális oktatást!

A digitális oktatásra történő átállással szükség van a gyakorlati oktatás eddigi megszokott módszereinek újragondolására. Tudjuk, hogy a munkakörnyezetben szerzett tapasztalatokat semmi nem pótolja, azonban ez egy rendkívüli helyzet, amely szintén rendkívüli megoldásokat követel.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatást szeretne nyújtani ebben a helyzetben is az Ön vállalkozásának. Segítünk a digitális szakmai gyakorlati oktatásra történő átállásban, a folyamatosság fenntartásában!

 

 

Létrohoztunk egy tárhelyet, ahová digitálisan kiadható feladatokat töltöttünk fel megoldásokkal együtt! Minden Heves megyében oktatott szakmához talál feladatokat.

A tárhely IDE kattintva érhető el.

Nem szeretnénk azonban, hogy a feladatokhoz és azok megoldásaihoz a tanulók is hozzáférjenek, így a link megnyitását követően a rendszer egy kódot kér.

Ezt a kódot elküldtük minden gyakorlati képzőhelynek Heves megyében! Amennyiben Ön nem kapta meg, a lenti elérhetőségeinken jelezze és azonnal elküldjük.

A gyakorlati képzés dokumentálására nagy hangsúlyt kell fektetni. Jelen helyzetben ez a kiküldött feladatok és abeérkezett megoldások nyomonkövetésével lehetséges. Ennek okán a kommunikáció olyan fomáját válasszák, amely lementhető, nyomtatható, visszakereshető.

Az új, innovatív megoldásokat igénylő feladat teljesítésében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) is segítséget kíván nyújtani azzal, hogy ágazatonként minden érdeklődő vállalkozás számára elérhető digitális tudástárakat hoz létre. Folyamatosan gyűjti a tartalmi kialakításhoz a területeteken működő vállalkozások jó gyakorlatait, módszertani ajánlásait, általánosan elérhető releváns, a képző által ajánlott digitális tartalmak útvonalát, valamint lehetséges projektfeladatok tartalmi ajánlásait, esetleg már megvalósított feladatokat, a mérhetőség tapasztalataival.

A beérkezett módszertani és tartalmi javaslatokat az MKIK szakemberei ágazatonként rendszerezik, és nyilvánosságra hozzák az Ágazati Készségtanácsok honlapján. Ezzel egyidőben elindulnak ebben a témakörben a vállalkozások tudásmegosztását, tapasztalatcseréjét is elősegítő Ágazati Fórumok.

Az Ágazati Készségtanácsok honlapját: IDE kattintva érhetik el.

 

A legfontosabb információkról bővebben:

Finanszírozás

A szakképzési hozzájárulás fizetésének teljesítése

E témában a veszélyhelyzetre való tekintettel a döntéshozók bizonyos szektorokra nézve könnyítéseket tettek. A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében „Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a (10) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésre kötelezettnek”

Mi történik akkor, ha a duális képzőhely a 61/2020. (III. 23.) Korm.rendelet értelmében nem kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére, visszaigényelheti-e a csökkentő tételt?

Ha a vállalkozásnak, duális képzőhelynek a fentiek szerint nem keletkezik szakképzési hozzájárulási kötelezettsége, akkor nem csökkenti a bruttó kötelezettségét a jogszabályban meghatározott tételekkel, hanem azonnal visszaigénylő pozícióba kerül, azaz a normatívát „lehívhatja”.

Tanulói juttatások a veszélyhelyzet idején

A tanulót a hatályos tanulószerződés alapján pénzbeli juttatás illeti meg a tanulószerződés hatálybalépésének napjától. Azaz a tanulói pénzbeli juttatás függetlenül attól jár a tanulónak, hogy a járványügyi helyzetben – a 2.1 pontban felsoroltak szerint – milyen módon szervezik meg átmenetileg a gyakorlati képzést (digitális munkarendű gyakorlati képzés, iskolának átadott gyakorlati képzés, halasztott gyakorlati képzés).

Étkezést vagy étkezési hozzájárulást kell-e adniuk a gazdálkodóknak ott, ahol nem hagyományos keretek között valósul meg a gyakorlati képzés (digitális munkarendben)?

Az egyéb juttatások, köztük a kedvezményes étkezés a gyakorlati képzéssel összefüggésben járnak, nem a tanulószerződés alapján. Normál munkarendben megvalósuló gyakorlati képzés esetén céljuk a tanuló gyakorlat alatti esetleges utazásának (útiköltség-térítés), biztonságának (munkaruha, egyéni védőfelszerelés – védőruha), higiéniájának (tisztálkodási eszköz) és a gyakorlat ideje alatti étkezésének biztosítása. Ezen juttatások biztosítása abba a kategóriába esik, amely csak a ténylegesen megvalósuló gyakorlat kapcsán értelmezhető. A gyakorlati képzőhelyen történő fizikai megjelenés hiányában (digitális munkarend, iskola átveszi a tanulót), a gyakorlati képzéssel összefüggésben nem életszerűek, ezért azok biztosításának jelen helyzetben történő elmaradása nem tekinthető a tanulószerződésből eredő kötelezettség nem teljesítésének. (Ez nem vonatkozik a tanulói pénzbeli juttatásra!)

A juttatások járulékvonzata

Bizonyos foglalkoztatóknál 2020. március 1-jétől munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, egyéni vállalkozó és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozó esetében szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell, illetve járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően kell teljesíteni március, április, május és június hónapra. Ez a szabály azonban pillanatnyilag nem érvényes a tanulói pénzbeli juttatásra. (A helyzet kezelésére az MKIK javaslatcsomagot dolgozott ki.)

 

A duális képző képzési jogosultsága

A képzést a továbbiakban is folytató gyakorlati képzők, illetve a digitális tanrendben történő gyakorlati képzés ellenőrzésének módja jelenleg kidolgozás alatt van.

A tevékenységüket szüneteltető gyakorlati képzők

Az MKIK álláspontja szerint a jelenleg nyilvántartásában szereplő gyakorlati képzőhelyek a tevékenységük szüneteltetése alatt is folytathatják a gyakorlati képzést a járványügyi előírások betartásának feltételével.

Ha a vállalkozás szünetelteti a tevékenységét, mit tehet a tanulószerződéssel? Szüneteltetheti vagy megszüntetheti?

A tanulószerződés szüneteltetésének eseteit a régi Szt. Szt. 54. § (1) bekezdése szabályozza, arra csak a tanulói jogviszony szüneteltetése és a szülési szabadság esetén van lehetőség jelenleg. A vállalkozási tevékenység szüneteltetése nem tartozik azon esetek közé, mely a tanulószerződés szüneteltetését vonja maga után.

Emellett az alaptevékenység szüneteltetése még nem jelenti azt, hogy a vállalkozás a képzési tevékenységét nem folytathatja, tehát erre hivatkozva a tanulószerződést felmondani nem lehet, illetve a régi Szt.-ben ismertetett esetek egyike sem vonatkoztatható az említett helyzetre. (A helyzet kezelésére az MKIK javaslatcsomagot dolgozott ki.)

A gyakorlati oktatókra vonatkozó személyi feltételek

A kamara által eredetileg a március és április hónapokra tervezett kamarai gyakorlati oktatói képzések elhalasztásra kerültek. Tekintettel arra, hogy jelen helyzetben a képzés digitális, távoktatási formában történő megvalósításának van realitása, folyamatban van ennek kialakítása a kamarai gyakorlati oktatói képzés vonatkozásában is. Az MKIK tervei közt szerepel a képzés digitális formában történő lebonyolításának kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a gyakorlati oktatók a képzési anyag elsajátítását. Az MKIK szeretné kihasználni a veszélyhelyzet adta azon lehetőséget, hogy a képzésben online módon, digitális eszközök alkalmazásával részt vehessenek az a napi munkavégzésből átmenetileg kényszerűségből kieső gyakorlati oktatók, s így a veszélyhelyzet elmúltával a gyakorlati oktatók a tanúsítványukkal a kezükben térhetnek vissza a munkaerőpiacra és a gyakorlati képzésbe.

 

A gyakorlat igazolása

A digitális tanrend kialakítása, a követelményeknek való megfelelés szakmai megítélése az iskolával közös feladat, azaz a duális képző a szakképző iskola tudtával, jóváhagyásával vagy vele együttműködve alakítsa ki a képzés működőképes megszervezését.

A tanulók gyakorlati teljesítményének értékelésére, osztályozására vonatkozóan szintén az iskolával közösen érdemes kialakítani az ideális eljárást, ami mindenki számára jól követhető és szakmailag elfogadott.

Érdemes a gyakorlati képző a saját nyilvántartó rendszerében (pl. online időadatnyilvántartó rendszer) átvezetni az új képzési formát – amennyiben megoldható, akkor létrehozni egy új kategóriát is („digitális gyakorlat”). Azt az időbeosztást lehet rögzíteni, amely a rendes gyakorlati képzésben is rögzítésre kerülne (mely napokon van gyakorlat), de más megoldás is elfogadott, ugyanis erre vonatkozóan jelenleg nincsenek kötött szabályok. Szintén érdemes meghatározni, hogy mit tekint a duális képzőhely a digitális munkarendben teljesített feladatnak.

Ha a digitális oktatásra az iskola átvette a tanulót, akkor az a duális képzőhely szempontjából nem minősül igazolt mulasztásnak, hiszen nem ő, hanem az iskola folytatja a gyakorlatot. Igazolt mulasztásnak csak az a korábban leírt eset minősül, amikor a szülő úgy dönt, hogy a járványügyi veszélyre hivatkozva nem engedi a képzőhelyre a tanulót, bár az vállalná a gyakorlati képzését a továbbiakban is.

Hogyan változik a hiányzás mértékéről szóló 20%-os szabály?

Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértékével kapcsolatos jogszabályi előírások továbbra is érvényesek, nem változtak.

 

A szintvizsga teljesítése

Az ITM Határozat 5. pontja alapján 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, a szakképző intézmény javaslata alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetétől a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek (a teljes hátralévő képzési időre).

Ez azt jelenti, hogy 2020-ben már nem kerül sor szintvizsgákra tekintettel arra, hogy azokat február-április hónapokban kellett volna megszervezni.

 

A szakmai záróvizsgák teljesítése

Az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák:

 • A veszélyhelyzet időtartamára a 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 70/2020. Korm. rendeletet) hatálybalépését megelőzően bejelentett és meg nem kezdett szakmai vizsga lemondását az elektronikus vizsgarendszerben rögzíteni kell. A veszélyhelyzet időtartama alatt elmaradt vagy nem megszervezett szakmai vizsgák elektronikus vizsgarendszerben való ismételt feltöltésére, új központi vizsganapok kijelölésére a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól kerülhet sor.
 • A 70/2020. Korm. rendeletet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő szakmai vizsgát – a megszerzett vizsgaeredmények rögzítése mellett – fel kell függeszteni és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig kell befejezni.
 • A fentiek szerinti szakmai vizsga esetén igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a vizsgázó a veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg a szakmai vizsgán.
 • A fentiek szerinti szakmai vizsga befejezésére a pótlóvizsgának a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
 • A vizsgázó a szakmai vizsgával vagy az annak eredményes teljesítésével megszerezhető képesítéssel összefüggésben számára jogszabályban, szerződésben vagy bármilyen más módon előírt kötelezettségének a 70/2020. Korm. rendeletet 3. §-a alapján új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.

Az iskolai rendszerű szakmai vizsgák:

 • Az iskolai rendszerű szakmai vizsgákra vonatkozóan 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet (a 2019/2020. tanév rendjéről), a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól), és a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmények előírásait, szabályait kell alkalmazni.
 • A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása értelmében az iskolai rendszerű komplex szakmai vizsgák lebonyolítását érintő rendelkezéseket a Kormány várhatóan 2020. április hetéig teszi meg, összhangban az érettségi vizsgák megszervezésének lehetséges módjaival.
 • Jelenleg az alternatívák mérlegelése folyik, amely során minden szempontot igyekeznek figyelembe venni a szakemberek.
 •  

A felnőttképzést érintő rendelkezések

 • A 70/2020. Korm. rendeletet értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
 • A képzésben részt vevő személynek a veszélyhelyzet kihirdetése és e rendelet hatálybalépése közötti kontaktóráról való hiányzása igazoltnak minősül, továbbá személyes jelenlétként kell figyelembe venni a  képzésben részt vevő személy e rendelet alapján távoktatásban történő részvételét.
 • A részben vagy egészben az  államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló, a veszélyhelyzet hatálybalépését megelőzően megkezdett és e rendelet alapján távoktatás formájában megtartott képzés elszámolására a kontaktórás képzés elszámolási szabályait kell alkalmazni.

 

Az eddig kiadott közlemények és kormányhatározatok:

Az MKIK által összeállított tájékoztató anyagot a legfontosabb tudnivalókról a duális képzés digitális munkarendben történő megvalósításáról IDE kattintva tekinthetik meg.

A szakképzést érintő feladatainkkal kapcsolatban az ITM, illetőleg NSZFH által az intézményeknek kiküldött levelet itt találja: IDE kattintva

A hétvégén a digitális munkarenddel kapcsolatban megjelent kormányhatározatot itt találja:IDE kattintva

ITM Egyedi Miniszteri Határozat a szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének általános szabályairól IDE kattintva találja.

 

Az iskolának küldendő nyilatkozat:

A duális képzésben érintett gazdálkodó szervezeteknek nyilatkozatot szükséges kitölteni a képzés folytatásáról: IDE kattintva

A nyilatkozat melléklete elérhető: IDE kattintva

A témában több korábbi cikkünk is megjelent:

Gyakorlati képzés rendkívüli helyzetben

A gyakorlati képzés digitális tanrendben

További információért keresse az oktatási iroda munkatársait!

 

Vitkóczi Marianna

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Stratégiai koordinátor
Cím: 
Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
(36) (36) 429 - 612 116-os mellék
E-mail cím: 
marianna.vitkoczi@hkik.hu

Udvari B. Boglárka

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
36/429-612 119-es mellék
(36) (20) 286-4330
E-mail cím: 
boglarka.b@hkik.hu

Hamza-Smuczer Ágnes

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
(36) (36) 429 - 612 117-es mellék
(70) 457-1828
E-mail cím: 
agnes.smuczer@hkik.hu

Tóth Gabriella

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
Telefonszám: 
+ (36) (37) 600 - 075
+ (36) (20) 669-2955
E-mail cím: 
gabriella.toth{#}hkik.hu

Urbán Orsolya

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
Telefonszám: 
+(36) (37) 600-075
+(36) (20) 286-4448
E-mail cím: 
orsolya.urban(#)hkik.hu

Turiné Szanyi Kinga

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18.
Telefonszám: 
Tel: ++ (36) (37) 540 - 969
+ (36) (20) 494-6695
E-mail cím: 
kinga.szanyi{#}hkik.hu

Báti-Dobos Szilvia

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18.
Telefonszám: 
(36) (37) 540-969
20/403-0617
E-mail cím: 
szilvia.bdobos@hkik.hu