Harmadik országbeli munkavállaló foglalkoztatása

2019.08.27.

A hazai kialakult munkaerőhiányból adódóan bizonyos szakmákban már nehéz magyar munkavállalót találni és ez a helyzet rendkívül megnövelte a munkáltatók igényét a külföldi munkaerő foglalkoztatására.
 

Az Európai Uniós munkavállalók foglalkoztatásához nem kell engedélyt kérni csak a foglalkoztatás tényét kell bejelenteni a Hatóság számára, illetve a szomszédos szerb és ukrán munkavállalók esetén sincs munkavállalási engedélyre szükség Magyarországon, bizonyos munkakörök betöltése esetén. (Erről bővebben IDE kattintva olvashat)

De mit kell tennie egy munkáltatónak, ha Európai Unión kívüli munkavállalót kíván hosszú távon alkalmazni?

 

Harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása a jogszabályban meghatározottak kivételével (pl:szerb, ukrán) - munkavállalási engedélyhez kötött. Az engedély megszerzése egy összetett feladat, amelynek során a jogszabályok által előírt bejelentéseket és kérelmeket kell a munkáltatónak és a munkavállalónak is teljesíteni. 

 

A munkavállalási engedélyt a foglalkoztatónak kell megkérnie az illetékes kormányhivataltól. A munkavállalási engedély a kérelmező foglalkoztató részére egy általános engedély arra vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli állampolgárt az abban meghatározott munkakörben munkavégzési helyen és időszakban foglalkoztathassa. A munkavállalási engedély kiadásának általános feltétele, hogy a harmadik országbeli állampolgár által ellátandó munkakörre megfelelő (belföldi,EGT állampolgár) munkaerő ne álljon rendelkezésre, illetve a harmadik országbeli állampolgár a munkakör ellátására alkalmas legyen.

A foglalkoztató első lépésként tehát adott formanyomtatványok kitöltésével munkaerőigényt jelent be abban a járási hivatalban (Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya), amelynek illetékességi területén a tervezett foglalkoztatás történik. A foglalkoztató ezen igényét személyesen, postai úton, vagy cégkapun keresztül is megteheti.
Amennyiben az adott munkakörre nincs kiközvetíthető munkaerő – és a kérelem, a foglalkoztató, valamint a harmadik országbeli állampolgár az egyéb feltételeknek is megfelel – a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatását a kormányhivatal engedélyezi.

 

Ügyintézés határideje:
•    általános: 60 nap, 
•    kulcsszemélyzet foglalkoztatásának engedélyezése esetében 5 nap, 
•    munkaerő-piaci vizsgálat nélküli, illetve amennyiben a foglalkoztató a kérelmének benyújtását megelőzően legalább 15 nappal korábban munkaerőigény bejelentést tett 10 nap

További információ :IDE kattintva

Ezt követően az Idegenrendészeti Főigazgatóságra kell megkérni a munkavállaló tartózkodási engedélyét.

Munkavállalás céljából tartózkodási engedélyt, tehát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek a tartózkodási célja:
·        a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen;
·        gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb - jövedelemszerzési céllal létrejött - jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végez.

 

Idegenrendészeti főigazgatóságon kell még benyújtani a következőket:
·       Előzetes megállapodást (A munkaerőigény bejelentőlapnak megfelelő tartalommal).A foglalkoztató és a harmadik országbeli munkavállaló előzetes megállapodást köt foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére. A megállapodás legfeljebb kétéves, határozott időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére szólhat. Ha az engedély kiállításra kerül a harmadik országbeli állampolgár részére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt – kivéve a díjazás mértéke – az előzetes megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően, valamint az összevont engedély időtartamának megfelelő időtartammal kell létrehozniuk. A felek ettől eltérő megállapodása érvénytelen. 

·       Igazolni kell, ha van megtakarítása a munkavállalóknak bankszámla kivonatot, vagy pénzintézeti igazolást kell becsatolni a kérelemhez.
·     Igazolni kell a magyarországi szálláshelyet. Pl: bérelt szálláshely esetén bérleti szerződést kell csatolni, ha a munkáltató biztosítja, akkor a cégnek kell egy nyilatkozatot benyújtania, hogy milyen feltételekkel biztosítja a munkavállalók magyarországi szálláshelyét és milyen időtartamra.
·       Az egészségbiztosítás igazolása (lsd. később)
·    Igazolni kell a visszaút fedezetének meglétét. Vagy maga a munkavállaló igazolja a megtakarításainak igazolására szolgáló bankszámla kivonattal, vagy a munkáltató nyilatkozik és benyújt egy céges bankszáma kivonatot, hogy biztosítja a visszaút költségeit, amennyiben megszűnik a munkaviszony, ezzel igazolják, hogy nem lesznek a Magyar állam terhére, ha munkanélkülivé válna a külföldi munkavállaló.

 

Heves megyén belül Egerbe kell benyújtani a tartózkodási engedély kiállítás iránti kérelmet a munkavállalónak személyesen. 18.000 Ft az illetéke ennek az eljárásnak. (Bankkártyával, vagy sárga csekkel fizethető).

 

FONTOS! Részletek, eljárás díja, további információk, formanyomtatványok: IDE kattintva

Heves megye területén, kapcsolat:
Név:    EGER
Illetékesség:    Heves megye
Szakterület:    Idegenrendészet
Tevékenység:    ügyfélszolgálat
Régió:    Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Cím:    3300 Eger, Grónay Sándor utca 3.
Telefonszám:    +36 46 501 080
Fax:    +36 46 501 089
Email cím:    emr@bah.b-m.hu

További info, ügytípusok szerint:
·         tartózkodási ügyek;
·         meghívólevél;
·         letelepedési ügyek;
·         külföldiek szálláshely bejelentése;
·         nemzeti tartózkodási vízumhoz kapcsolódó ügyek. 

 

Az ügyfélfogadás rendje Egerben:
            
Hétfő:         Nincs ügyfélfogadás          
Kedd:         09.00-15.00 óra          
Szerda:      Nincs ügyfélfogadás          
Csütörtök: 09.00-15.00 óra          
Péntek:      Nincs ügyfélfogadás          
 
 

További adminisztratív kötelezettségek

A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni (adott formanyomtatványon). A kormányhivatal igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének, de annak elmulasztása 5000–500 000 forintig terjedő rendbírsággal sújtandó.

 

TAJ szám/kártya igénylés

Az Egri Járási Hivatal Egészségbiztosítási Osztályára kell bevinni a következőket (lehet postai úton is, de az sokkal hosszadalmasabb):
•    Munkavállalás célú tartózkodási engedély, vagy az erről szóló határozat (A harmadik országból jött munkavállalók TAJ kártyája addig érvényes ameddig a munkavállalás célú tartózkodási engedély érvényes. Ha a munkavállalási célú tartózkodási engedélyt meghosszabbítják akkor sajnos a TAJ kártyát is újra meg kell hosszabbítani.)
•    Szálláshely bejelentő
•    Munkaszerződés
•    Megrendelő (Foglakoztató tölti ki)
•    Igénylő lap
•    Ha nem az igénylő jár el meghatalmazás az igénylőtől, ha nem a megrendelő jár el meghatalmazás a foglalkoztatótól.
•    Útlevél
•    Munkáltató aláírási címpéldányának másolata

Célszerű a nyomtatványból és a meghatalmazásokból három példányt készíteni mert az Ügyfélszolgálaton minden alkalommal kérni fogják a dokumentumokat. Az útlevelet, a regisztrációs igazolást, a lakcím igazolást és a munkaszerződést célszerű lemásolni és a másolatokat átvetetni az ügyintézővel, hogy később igazolni tudja/tudják azok átvételét.

Az első Taj kártya igénylése külföldi állampolgárok számára is ingyenes.

Amennyiben rendben vannak a dokumentumok, akkor azokat az ügyintéző az erre rendszeresített iraton átveszi. A TAJ számot 8 napon belül készítik el. Ha kérik a TAJ szám elkészültéről telefonon értesítést kapnak.

Miután az igénylés leadásától számított 8 napon belül a Hatóság elkészítette a TAJ számot, ha személyesen jártak el azt át kell venni az Ügyfélszolgálaton. Ehhez a következő dokumentumokat kell magukkal vinni:
•    Az igénylés leadásakor kapott átvételi bizonylatot
•    Ha nem az igénylő jár el meghatalmazást
•    A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát
•    Megrendelő lap másolatát
•    A munkáltató aláírási címpéldányának másolatát
•    Ha nem a megrendelő jár el akkor meghatalmazás a foglalkoztatótól

Ha valamennyi iratot rendben bemutatjuk, akkor elkészült TAJ számról írásbeli tájékoztatást megnevezésű iratot  ad át a Hatóság. Ezt a TAJ számot mindenképpen be kell jelenteni az Adóhivatalnak.

A kinyomtatott NAV19T1041, a bejelentés visszaigazolásával , a TAJ kártya átvételére feljogosító meghatalmazással és a meghatalmazott személyét igazoló igazolvánnyal ismét el kell menni az ügyfélszolgálatra és ott az ügyintéző elkészíti a TAJ kártyát.
A kérelem beérkezését követő 60 napon belül kell elkészülnie a kártyának.
 
Ha minden adat és dokumentum benyújtásra került akkor  a hatóság a Taj számot 8 napon belül  „legenerálja”. A  legenerált Taj számokat, amennyiben a megrendelő kéri, az Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál  írásbeli  tájékoztatást ad. Az írásbeli tájékoztatáson feltüntetik az igénylő nevét és a Taj számát.

 

Kapcsolat:

Egészségbiztosítási Osztály
Cím:    3300 Eger, Klapka út 1.
Levelezési cím:    3301 Eger, Pf. 28.
Telefon:    06 (36) 522-300
Fax:    06 (36) 522-351
E-mail:    ebo.titkarsag[kukac]heves.gov.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő:    8:00-15:00
Kedd:    8:00-15:00
Szerda:    8:00-18:00
Csütörtök:    8:00-15:00
Péntek:    ügyfélfogadás nincs

Adószám/adókártya megkérése:

19T34-es formanyomtatványon kell bejelenteni a munkavállalónak, bármely NAV igazgatóságon/ ügyfélszolgálaton. 

Szükséges hozzá: Bármilyen okmány mellyel tudja hivatalosan igazolni magát (pl: útlevél).
Lakcím, vagy tartózkodási cím nem léte esetén a Központi Igazgatóságról kapja meg az adóazonosító jelről az igazolást (30 nap). Ha már van lakcím, tartózkodási cím, akkor bármely NAV ügyfélszolgálaton elkészítik.

A NAV az igényléstől számított 15 napon belül elkészíti és postázza az adókártyát, de szükség esetén az az adóazonosító jelről igazolást állít ki, ami helyettesíti az adókártyát mindaddig, amíg azt meg nem kapja az igénylő.