Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

A Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a kamara mellett konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó testületként működik. A bizottság közreműködik a nemzetgazdasági igényeknek megfelelő szakképzési kínálat kialakításában, fejlesztésében. Javaslatot ad minden évben, melynek célja, hogy iránymutatásul szolgáljon a gazdaság érdekeinek megfelelő megyei támogatott szakképzési beiskolázás, valamint az ösztöndíjas szakmák meghatározása számára.

A szakmaszerkezeti javaslattétel - másként „irány-arány javaslat” - az iskolai rendszerben oktatható szakképesítésekre és szakgimnáziumi ágazati képzésekre (nappali rendszerű, valamint esti és levelező munkarendre egyaránt), továbbá az iskolarendszeren kívüli képzésekre (felnőttképzés) vonatkozik.

A bizottság e hatáskörében arra tesz javaslatot, hogy az adott szakképesítésre vagy ágazatra való beiskolázás a megyében:

 • költségvetési hozzájárulással korlátozás nélkül megvalósítható, vagyis támogatott,
 • költségvetési hozzájárulással korlátozott keretszámok mértékéig történhet,
 • költségvetési hozzájárulásra nem jogosít, azaz nem támogatott.

 

Heves Megye Szakképzési fejlesztési koncepciója IDE kattintva érhteő el.

 

Szintén a bizottság hatáskörébe tartozik a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra vonatkozó javaslattétel, amely 18 db általános iskola után választható, és 7 db érettségi után választható szakképesítést érint.


A hiány-szakképesítések minden tanévben az alapján kerülnek meghatározásra, hogy a munkaerő-foglalkoztatásban érintett gazdálkodó szervezetek részéről várhatóan hogy alakul a szakképzett munkaerő iránti igény. A hiány-szakképesítések megyénként eltérőek és évente a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben jelennek meg. Mivel ezekben a szakképesítésekben munkaerőpiaci igény jelentkezik, a tanulók nagyobb valószínűséggel tudnak elhelyezkedni.

 

Hiány szakképesítések 2018/19

HEVES MEGYE
353/2017 (IX. 29) Korm. rendelet a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről  (Magyar közlöny 199. szám )

1. Abroncsgyártó 34-543-01
2. Autószerelő 54-525-02
3. Bányaművelő 34-544-02
4. Cukrász 34-811-01
5. Erdészeti szakmunkás 34-623-01
6. Gépgyártástechnológiai technikus 54-521-03
7. Gépi forgácsoló 34-521-03
8. Gyakorló ápoló 54-723-02
9. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 54-723-03
10. Ipari gépész 34-521-04
11. Karosszérialakatos 34-525-06
12. Kőműves 34-582-14
13. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34-582-09
14. Mechatronikai technikus 54-523-04
15. Mezőgazdasági gépész 34-521-08
16. Női szabó 34-542-06
17. Pék 34-541-05
18. Szakács 34-811-04
19. Szociális gondozó és ápoló 34-762-01
20. Villanyszerelő 34-522-04

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj célja a hiány-szakképesítések körébe tartozó,első szakképesítés megszerzésére irányuló, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók támogatása, mely a tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

A jogosultság feltételei

A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló

 • az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon,
 • az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon jogosult ösztöndíjra.

Az ösztöndíj havi mértéke

A hiány-szakképesítést választó tanuló a tanulószerződéses pénzbeli juttatáson felül még szakképzési ösztöndíjban is részesülhet.

Az ösztöndíj kiszámítása a következőképpen történik:

 Mértéke tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó a szakközépiskolában és a szakiskolában az első szakképzési évfolyam első félévében, illetve szakgimnáziumi képzésben az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére, amennyiben a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló az érettségi utáni kétéves képzésben a tanulmányokat nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja.

A szakgimnáziumi képzésben az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon a tizenkettedik évfolyam második féléve végén szerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kell figyelembe venni az első félévi ösztöndíj mértékének megállapítása során.

 

A továbbiakban csak akkor jár, ha tanulmányi átlageredmény

• szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51

• szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 felett van.

 

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke a (3) bekezdésben meghatározott félévet követően a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény szerint alakul:

 • 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
 • 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
 • 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
 • 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
 • 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény:

 • 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
 • 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
 • 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
 • 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló a tanév adott félévében, ha valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló az adott tanévben

 • évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
 • attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát vagy
 • fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól

Az ösztöndíjjal kapcsolatos további információkért a témában kattintson IDE.

 

További információért keresse kollégánkat!