Hogyan kezeljük a tanulók hiányzását a járványhelyzet második hullámában?

2020.09.25.

A Korona vírus második hulláma számos új, eddig nem tapasztalt és nem ismert helyzetet, ezzel együtt megannyi kérdést hozott felszínre a gyakorlati képzőhelyeket biztosító vállalkozások és cégek számára. A tavasszal online zajló oktatás többnyire visszatért a személyes, iskolákban történő oktatásra, ezzel együtt a gyakorlati helyekre is, ahol újra valós gyakorlaton vesznek részt a tanulók.

A vírushelyzetben azonban a kormány által meghozott intézkedések alapján a fertőzés gyanújának felmerülésekor is a 10 napos hatósági karantén letöltése kötelező jellegű otthoni, izolált környezetben, mellyel kapcsolatosan a karantén idejére vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe venni:

Az iskolákra vonatkozó szabályok

Az  INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL szóló, 2020. szeptember 07-i közleménye alapján:
„8.1  […] Igazolt hiányzásnak tekintendő […], ha […] a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
8.3 A […] tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.”

Amennyiben a tanulónál vagy egy gyakorlati képzőhelyen dolgozó személynél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell telefonon a tanulónak  háziorvosát. Azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Az iskolai házirend alapján a hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, például szülei révén - köteles értesíteni az iskolát, osztályfőnököt telefonon esetleg levélben, e-mailben a hiányzás okáról és várható időtartamáról.

A gyakorlati képzőhelyeknek a tanulói hiányzásokkal kapcsolatosan az alábbi szabályok szerint kell eljárniuk

A 2011. évi CLXXXVII. törvény 24. pont 39. §-a alapján
„(1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.
(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is alkalmazza. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezettel tanulószerződéses jogviszonyban álló tanulók egyidejűleg összesen legalább három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet. A szabályozással kapcsolatban a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes szakképző iskola igazgatója egyetértési jogot gyakorol. A szabályozás tartalmáról a tanulót a tanulószerződés megkötésekor - írásban - tájékoztatni kell.”

Összességében tehát az esetleges karantén időszakot igazolt hiányzásnak kell tekinteni mind az iskolai oktatásban, mind a gyakorlati képzőhelyen, de erről a tanulónak kötelessége értesíteni mind az iskolát, mind a gyakorlati képzőhelyet.

A képzőhelyre való újbóli gyakorlati látogatás az orvos által kiállított igazolás fénymásolatával történhet meg. A képzőhely a másolatot a tanuló dossziéjához csatolja, szükség esetén hivatkozik rá.