Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga

A gazdálkodó szervezeteknél dolgozó szakemberek szélesebb köre számára szeretnék lehetővé tenni a tanulók képzéséhez célzottan szükséges ismeretek megszerzését és ennek révén a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódást. A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis a feltételek két típusát kell teljesíteni annak, aki egy iskolán kívüli gyakorlati képzőnél gyakorlati oktatóként kíván tevékenykedni. Egyrészt kell megfelelő alap szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkeznie, és nem lehetett büntetett előéletű, illetőleg a gyakorlati oktatói tevékenységtől eltiltott.

A másik feltétel csak a mesterszakmákat oktatókra vonatkozott, mely szerint azokban a szakmákban, amelyek esetén a mesterkövetelmények kiadásra kerültek, csak mestercímmel bíró szakember lehetett gyakorlatok oktató, és ezen feltétel alól kivételeket fogalmazott meg a törvény (felsőfokú végzettség, 60. életév betöltése stb.)

Ezt a feltételt váltja fel 2018. január 1-től főszabályként a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvány minden szakmában.

Mindez azt jelenti, hogy a kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát kell majd főszabály szerint teljesíteni a gyakorlati oktatóknak, amely alól jelent kivételt, ha valaki mestercímmel bír, vagy a jelenleg kivételként megfogalmazott felsőfokú végzettséggel, betöltött 60. életévvel stb.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés a gazdasági kamara által, az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára szervezett képzés, amely a gazdasági kamara által szervezett, tanúsítvány kiadásával végződő vizsgával zárul.

A képzés során a leendő szakoktatók a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéséhez szükséges alapvető adminisztrációs, pedagógiai, szociálpszichológiai és kommunikációs ismereteket sajátítanak el.

Bár a törvénymódosítás hatálybalépésének időpontja 2018. január 1. – a törvénymódosítás egyik átmeneti rendelkezés értelmében – bizonyos esetben, haladékot kapnak a gyakorlati oktatók. Mindez azt jelenti, hogy gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként – azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelős miniszter nem adta ki – 2019. szeptember 1-jéig olyan személy is részt vehet, aki kamarai gyakorlati oktatói vizsgával nem rendelkezik. Természetesen az alapfeltételeknek ezen szakoktatónak addig is meg kell felelnie (szakmai végzettség, gyakorlat, büntetlen előélet, stb.).