A kereskedők október 20-tól már átvehetik az adatok végleges törlését biztosító címkéket

2021.10.25.

A 726/2020. (XII.31.)  Korm. rendelet értelmében a számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszköz értékesítésekor a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez, vagy a tartós adathordozó csomagolásához a kereskedőnek minden esetben csatolnia kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által kibocsátott, az adatok végleges törlését biztosító címkét.

A 2021. október 20-án megjelent egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet értelmében az alkalmazás bevezetéséhez kapcsolódó időpontok a következők:

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályos állapota szerint:
12. § (1) Az NMHH első alkalommal 2021. november 19. napjáig juttatja el a címkéket a BFKH részére.
(2) A BFKH első alkalommal 2021. november 24. napjáig gondoskodik a címkék kerületi hivatalok és megyei kormányhivatalok részére való eljuttatásáról.
(3) A járási hivatalok 2021. november 30. napjáig gondoskodnak a címkék kereskedők részére való átadásának megkezdéséről.
(4) Az NMHH a fogyasztók számára az adattörlést lehetővé tevő szolgáltatás elérhetőségét 2021. december 1. napjától biztosítja.

A fogyasztó a személyes adatok adathordozóról való végleges törlését a kereskedő által biztosított címkén szereplő adattörlő kóddal, az NMHH által térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal teljes körűen, visszaállíthatatlanul el tudja végezni.  

 

A címkék átadás-átvételének menetét a mellékelt ÚTMUTATÓ tartalmazza.
A címkéket a kereskedő sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani, a felhasznált címkékről pedig minden hónap 5. napjáig köteles adatot szolgáltatni a területileg illetékes járási hivatal részére.

Az útmutató ide kattintva tölthető le