Március hónapra érvényesíthető veszélyhelyzeti adózási könnyítések és igénylési módjuk összefoglalva:

2021.03.12.

A 2021. március 8-tól hatályba léptetett szigorúbb védelmi intézkedések alapján a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó vállalkozások 2021. március 22-ig zárva tartanak, ezért márciusban kiegészült a kedvezményezett tevékenységet folyató vállalkozások köre, melyek igénybe vehetik az adózási könnyítéseket. Összefoglaltuk, hogy milyen adózási könnyítések és bértámogatások igényelhetők 2021. március hónapra.
 

A szociális hozzájárulási adó alóli mentesség:
Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2021. március hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után,

Újdonság, hogy 2021. márciusra a felsorolt, veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet folytatóra is vonatkozok a szociális hozzájárulási adó mentesség:
az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
a társas vállalkozásnak a Tbj. szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.
 

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesség:
2021. márciusra a felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató kifizetőknek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük.
 
A rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye:
A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetők mentesülnek 2021-ben a márciusra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás alól.
 
Könnyítések a kisvállalati adóban (kiva):
A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet főtevékenységként végző kisvállalati adóalanyokna a 2021. márciusi kiva kötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe venniük, tehát az nem lesz része a kiva alapjának. 
 
A kedvezmények érvényesítésének szabályai, a kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy

a kifizető a 2021. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a március havi munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meghan,
a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzet miatt elbocsátotta volna,
a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti a NAV-hoz.

A szociális hozzájárulási adónál és a szakképzési hozzájárulásnál a kedvezményt a március havi 2108-es, illetve a 2158-as bevallásban lehet igényelni. Az adózóknak a bevallásban nyilatkozni kell a tényleges főtevékenységről és arról, hogy megfelelnek az előzőek szerinti érvényesítési feltételeknek.

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos kedvezményt a 2101-es bevallásban, a kivában igénybe vehető könnyítést a 21KIVA bevallásban lehet érvényesíteni, a szükséges nyilatkozatok megtételével.
A kedvezmények támogatásnak minősülnek, ezért az azokkal kapcsolatos iratokat tíz évig meg kell őrizni.

Ezen kívül ágazati bértámogatás igényelhető:
Az Ágazati bértámogatást a munkaadó igényelheti a munkavállaló bruttó bérére:
A támogatás mértéke munkavállalónként a 2021. március 5. napján érvényes munkaszerződés szerinti bruttó bér alapján, legfeljebb a bruttó munkabér ötven százalékának megfelelő összeg, de maximum havi 251 100 Ft.
További információ: http://www.hkik.hu/hu/content/kik-hogyan-mikortol-igenyelhetik-az-agazat....

 

A kedvezményeket az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozások  vehetik igénybe március hónapra: 

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),
8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002),
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321),
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)
19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
21.Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),
22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),
23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),
24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),
25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939),
26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719),
27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743),
28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751),
29 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754),
30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),
31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761),
32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203),
33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763),
34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764),
35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765),
36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771),
37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772),
38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777),
39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778),
40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779),
41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722),
42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729),
43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990),
44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), kivéve a totózó és lottózó,
45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521),
46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523),
47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524),
48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525),
49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529),
50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602),
51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609),
52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601),
53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),
54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553),
55. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) vagy
56. Oktatást kiegészítő tevékenység (TEÁOR 8560)[2]

 
Az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet végző vállalkozás nem veheti igénybe az adókedvezményeket, ha az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
Az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet végző vállalkozás nem érvényesítheti a kedvezményeket, ha az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.
Az egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet végző vállalkozást nem illetik meg a kedvezmények, ha a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.