Márciusra is jár a bértámogatás

2021.03.02.

A kormány legújabb intézkedéseként ismételten meghosszabbítja az Ágazati bértámogatási programot, továbbá lehetővé teszi a támogatás előlegként történő kifizetését. A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb bruttó 241 500 Ft-ig, 2021. február 1. napjától bruttó 251.100 Ft-ig amennyiben a) a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és b) a munkaadó vállalja, hogy március 31. napjáig a munkaviszonyt felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg.

 

AMENNYIBEN A MUNKÁLTATÓ NEM KÉRI A HOSSZABBÍTÁST, AZT 2021. FEBRUÁR 08. NAPJÁIG A HOSSZABBÍTÁS ELUTASÍTÁSA CÍMŰ DOKUMENTUMMAL JELEZHETI! nyilatkozat_hosszabbitas_elutasitasarol.docx

 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azon munkaadók, melyeknek tényleges főtevékenységei az alábbiak:

 

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,
13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység,
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)
19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,
20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,
21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,
22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,
23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenység
24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenység vagy
25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység.

 
Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel rendelkező vállalkozások (TEÁOR 5510, TEÁOR 5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 5590) esetén kérelem 2020. december 10. napjától nyújtható be 2021. március 10-ig igényelhető a 2020. december 9. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden más fent felsorolt főtevékenység esetén kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2021. március 10-ig, 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden támogatási kérelem a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti - amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti - fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtható be. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti foglalkoztatási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

A támogatás további részleteit a Kapcsolódó tartalmak alatti HIRDETMÉNY dokumentumban olvashatja.

A támogatással kapcsolatban gyakran ismételt kérdéseket olvashatja:agazati_bertamogatas_gyik_12_16_1.docx

 

További részletek és igénylés:  IDE KATTINTVA