Maszkviselés szabályai

2021.11.22.

 2021. november 20-ától a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően mindenki köteles zárt térben a maszkviselésre (a 6. életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével) az alábbiak szerint.

 

Az üzletekben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, beleértve a bevásárló központok területét is (az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével).

•    Az előadó művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen (kivéve a fellépők) – színház, tánc- és zeneművészet helyszínein, múzeumok, könyvtárak, közösségi színterek, egyéb kulturális intézmények területén (kivétel: ezek irodái és üzemi helyiségei)
•    Közigazgatási szervek, közszolgáltató szervek ügyfélfogadó helyiségeiben, minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik és rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, beleértve az ott foglalkoztatottakat is.
•    Sportrendezvényen, mint résztvevő a rendezvény helyszínén (kivéve a sportolók, edzők, mérkőzésvezetők, versenybírók és ezek segítői).
•    Zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés, az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, a jégpálya területén, a szálláshelyen történő munkavégzés során.
 
•    A kereskedelmi és vendéglátó egységekben történő munkavégzés során a munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.
A szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki, amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.
 
•    Szolgáltatások esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás – így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges.

 
Azt a személyt, aki a maszkot nem viseli az előírások szerint felszólítás után az üzletvezető, tulajdonos, üzemeltető, illetve azok alkalmazottjai a rendeletben foglaltak szerint kötelesek gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
 

Részletes szabályozás: 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről.

 

Letölthető: IDE KATTINTVA

 

fotó: pixabay