Megjelent a Magyar Falu-Vállalkozások újraindítási Program

2021.04.27.

A Magyar falu vállalkozás-újraindítási program keretében 25 milliárd forinttal támogatja a Kormány a vidéki kistelepülések mikrovállalkozásait fejlesztéseik megvalósításában. 

 

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása:

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.9-20

 

Támogatást igénylők köre:

 

a 2. értékelési szakaszban ( 2021.04.30-tól adható be pályázat) azon mikrovállalkozások, amelyek: 

a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - településen valósítják meg fejlesztéseiket. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2. értékelési szakaszban kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

    b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 
    c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. 
    d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei. 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

    a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
        
    b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). 

    c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). 

    d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el). 

    e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el). 

    f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el), 

    g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, mely a tevékenység elszámolható összköltségének pontosan 15%-a). 

    h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el). 

 

A projekt területi korlátozása:

A Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz nyújtható. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. 

Azon mikro-vállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. 

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Támogatási intenzitás: 70 %

 

Ttovábbi információ: www.palyazat.gov.hu

 

A felhívás letölthető: ginop-1.2.9-20_felhivas-3.pdf