Megjelentek a változások a szakképzési hozzájárulás bevallására szolgáló 2108-as bevallás kitöltési útmutatójában

2021.08.10.

Az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LXXXIII. törvény (Módtv1-Szkt.) által szabályozott, a szakképzési hozzájárulás bevallását érintő változások bekerültek a 2108-as jelű bevallás kitöltési út mutatójába. 

A szakképzési hozzájárulásnak MódTv1-Szkt-val megállapított szabályait a 2021. adóévre is alkalmazni kell azzal, hogy a Módtv1-Szkt-val megállapított 107. § (3a) bekezdését kizá-rólag a MódTv1-Szkt. hatálybalépését (2021. július 1-jét) követően kötött szakképzési mun-kaszerződések tekintetében kell alkalmazni.

A MódTv1-Szkt. alapján a szakképzési hozzájárulásra kötelezett a 2021. január 1-jétől a MódTv1-Szkt. hatálybalépéséig (2021. június 30-ig) terjedő időszakra vonatkozó többlet-adókedvezményt a 108. § (1) bekezdése szerinti (éves elszámoló) adóbevallásában önellenőrzéssel érvényesítheti. Az éves elszámoló bevallás benyújtásának határideje előtt, nem ki-fogásolható a többlet-adókedvezménynek a 2021. január- június hónapokra vonatkozó elő-leg bevallások önellenőrzésével történő érvényesítése.

Nem kell megfizetni a szakképzési hozzájárulásnak a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan azt a részét, amely a szakképzési hozzájárulásra kötelezet-tet - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjár-ványhoz kapcsolódó veszélyhelyzet ideje alatt a Kormány rendelete alapján igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményre, illetve mentességre is tekintettel - a MódTv1-Szkt. alapján terheli.86. A meg nem fizetendő kötelezettséget, amely csökkenti a nettó kötelezettség (36. sor) összegét a 2108M-01-02-es lap 43. sorában kell szerepeltetni.

Minden módosulás, mely a szakképzési hozzájárulást érint a bevallás kitöltési útmutatója pirossal jelöli!

2108_kitoltesi_utmutato_8.0.pdf