A minimálbér emelésével a tanulószerződéses tanulók juttatását is emelni kell

2022.01.06.

A tanulószerződéssel rendelkező tanulók pénzbeli juttatását 2022. januárjában kétszer szükséges emelni, egyrészt a minimálbér emelkedésből, másrészt a félév váltásból adódóan. Fontos azonban, hogy ezek a változtatások a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókra nem vonatkoznak.

A tanulószerződéses tanulók juttatását az alapján számítjuk, hogy mennyi a képzésük elméletének és gyakorlatának aránya. IDE kattintva a keresőben meg tudják nézni az adott képzés szakmai és vizsgakövetelményében (mindig a legfrissebbet használjuk, az 1. oldal közepén találjuk) hogy ez az arány milyen. Például a szakács tanulók gyakorlati aránya 70%, így a lenti táblázatban látható, hogy számukra minimálbér 18%-át kell fizessük, vagyis 36.000 Ft/hó nappali oktatás esetén.

  1. Amennyiben a tanulószerződésben a minimálisan adandó juttatás mértéke %-ban került meghatározásra, csak arra kell figyelmet fordítani, hogy a minimálbér változását figyelembe véve 2022. január 1-jétől megtörténjen az ennek megfelelő emelés.
  2. Amennyiben a tanulószerződésben a minimálisan adandó juttatás mértéke Ft-ban került meghatározásra, ellenőrizni kell, hogy az adott szakképesítésre vonatkozóan megállapított minimálisan adandó mértéket (a jelenlegi minimálbér alapján) eléri-e a Ft-ban meghatározott juttatás.
    • Ha igen, akkor megfelel a tanulószerződésben rögzített pénzbeli juttatás mértéke a jelenlegi jogszabályi előírásoknak.
    • Ha nem, akkor módosítani szükséges a tanulószerződést.

A 2021/2022. tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart, ezt követően az iskolák kötelesek a félévi értesítőket kiosztani, ezután lehet ezeket bekérni a pénzbeli juttatás emelése mértékének megállapításához. Ennek megfelelően 2022. január 22-től jogosultak a tanulók a tanulószerződésben - sikeres félév teljesítéséhez kötött - meghatározott mértékű emelésre, melyet minden gyakorlati képzőhely az egyedileg kialakított szempontrendszere alapján tesz meg. Az emelés mértékének megállapításához szükséges a tanuló félévi teljesítményének, valamint a szempontrendszerben meghatározott feltételek ismerete.

Az első félévet sikertelenül teljesítő tanulókat a sikeres félév teljesítéséhez kötött juttatás emelés nem illeti meg, azonban a minimálbér változás miatti felülvizsgálatot esetükben is el kell végezni, szükség esetén emelni kell. A fentiek alapján megállapított emelt mértékű juttatások kifizetésére a tárgyhónapot követően legkésőbb 2022. február 10-ig kerül sor.

Pénzbeli juttatások:

A gazdálkodó szervezet a tanuló részére adandó pénzbeli juttatást (ösztöndíjat)  csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel teljesítheti. A juttatás havi mértéke a szakképzési évfolyam első félévében a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve a (a hónap első napján érvényben lévő) kötelező minimálbér (2022-ben 200.000 Ft) meghatározott százaléka.

  • Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthető a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel is.
  • Igazolatlan hiányzás esetén a havi juttatás összegét a hiányzás arányában csökkenteni kell.

További információért keresse a szakképzési iroda munkatársait.