A minimálbér emelkedésével nőttek a tanulószerződéshez kapcsolódó tanulói juttatások is

2019.01.11.

A tanulószerződéssel rendelkező tanulók pénzbeli juttatását 2019. januárjában kétszer szükséges emelni, egyrészt a minimálbér emelkedésből, másrészt a félév váltásból adódóan.

2019. január 1-jétől a minimálbér összege 149.000 Ft-ra emelkedett, így a tanulói juttatás:

  • Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 80 %-ot:        Minimálbér 19,5 %                 29.055 Ft
  • Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 70 %-ot:        Minimálbér 18 %                    26.820 Ft
  • Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 60 %-ot:        Minimálbér 16,5 %                 24.585 Ft
  • Ha a gyakorlati képzési idő eléri az 50 %-ot:      Minimálbér 15 %                    22.350 Ft
  • Ha a gyakorlati képzési idő eléri a 40 %-ot:        Minimálbér 13,5 %                 20.115 Ft

1.    Amennyiben a tanulószerződésben a minimálisan adandó juttatás mértéke %-ban került meghatározásra, csak arra kell figyelmet fordítani, hogy a minimálbér változását figyelembe véve 2019. január 1-jétől megtörténjen az ennek megfelelő emelés.
2.    Amennyiben a tanulószerződésben a minimálisan adandó juttatás mértéke Ft-ban került meghatározásra, ellenőrizni kell, hogy az adott szakképesítésre vonatkozóan megállapított minimálisan adandó mértéket (a jelenlegi minimálbér alapján) eléri-e a Ft-ban meghatározott juttatás.

• Ha igen, akkor megfelel a tanulószerződésben rögzített pénzbeli juttatás mértéke a jelenlegi jogszabályi előírásoknak.

• Ha nem, akkor módosítani szükséges a tanulószerződést.

A 2018/2019. tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart, az iskolák 2019. február 2-ig kötelesek a félévi értesítőket kiosztani, ezen időpont után lehet ezeket bekérni a pénzbeli juttatás emelése mértékének megállapításához. Ennek megfelelően 2019. január 26-tól jogosultak a tanulók a tanulószerződésben - sikeres félév teljesítéséhez kötött - meghatározott mértékű emelésre, melyet minden gyakorlati képzőhely az egyedileg kialakított szempontrendszere alapján tesz meg. Az emelés mértékének megállapításához szükséges a tanuló félévi teljesítményének, valamint a szempontrendszerben meghatározott feltételek ismerete.
Az első félévet sikertelenül teljesítő tanulókat a sikeres félév teljesítéséhez kötött juttatás emelés nem illeti meg, azonban a minimálbér változás miatti felülvizsgálatot esetükben is el kell végezni, szükség esetén emelni kell. A fentiek alapján megállapított emelt mértékű juttatások kifizetésére a tárgyhónapot követően legkésőbb 2019. február 10-ig kerül sor.

 

Felmerülő kérdésével forduljon bizalommal szakképzési tanácsadó kollégáinkhoz. Elérhetőségek: IDE kattintva