Mire figyeljenek a vállalkozások a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevételekor

2020.11.16.

Újra itt a fűtési szezon, így újra közzétesszük a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság év eleji tájékoztatóját arról, hogy mire figyeljenek az intézményvezetők, vállalkozások képviselői a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevételekor.

 

 

"TÁJÉKOZTATÓ

 

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja az intézményvezetőket, vállalkozások képviselőit, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (6) bekezdése értelmében a lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok (vagyis a közületi szektor)–, továbbá az önkormányzati vagy alapítványi tulajdonban lévő ingatlanok, intézmények esetében a megyében nyilvántartásba vett kéményseprő-ipari szolgáltatók végzik a kéményseprő-ipari tevékenységet.

A közelmúltban önkormányzati intézmények, vállalkozások részéről értesültünk olyan esetekről, melyek során a kéményseprő-ipari szolgáltatók képviselői az ügyfelek tájékozatlanságát, bizonytalanságát kihasználva, határozott – esetenként erőszakos, megtévesztő helyszíni fellépéssel szóban úgy tájékoztatták ügyfeleiket, hogy kizárólagos joggal végezhetik a szolgáltatást a megye területén, illetve, hogy a többi szolgáltató nem végez megfelelő szolgáltatást.

Gyakoriak az olyan esetek is, ahol nem tájékoztatják az ügyfeleket arról, hogy a szolgáltatás díjköteles. A „Csak itt tessék aláírni!” mondattal végződő esetekben, ha az ügyfél részéről aláírták a tanúsítványt és a megrendelőt, akkor jogos a szolgáltató pénzkövetelése, holott erről előzetesen nem biztos, hogy tájékoztatta az ügyfelet. A számla ekkor, hamarosan érkezik postán.
Olyan esetekkel is találkoztunk, ahol egy szolgáltató által elvégzett kémény ellenőrzés után másik szolgáltató csenget be, majd őt beengedve újabb fizetési kötelezettség keletkezik még az előírt ellenőrzési ciklusidő letelte előtt. A gyakorlati tapasztalatok szerint esetenként ugyanazon szolgáltatók is visszatérhetnek még az ellenőrzési időtartam lejárta előtt. 
Fontos, hogy alapszabályként gázkémények esetében kétévente, szilárd, olaj vagy vegyes tüzelési mód esetén évente kell ellenőriztetni a kéményeket. Az égéstermék-elvezetők ellenőrzésének, időszakos műszaki vizsgálatának elvégzése és ezek alapján a feltárt hibák kijavításának elvégzése az ingatlanok biztonságos használatának elengedhetetlen feltétele, ezért kiemelten fontos az előírt időközönkénti szolgáltatások elvégzése. 

 

Ezen túlmenően sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát, ha az alábbiakra figyel. 
Az égéstermék-elvezetők vizsgálata minden esetben 
•    megrendelésre történő,
•    díjfizetés ellenében végzett szolgáltatás.
Heves megye területén jelenleg tíz kéményseprő-ipari szolgáltató végezhet tevékenységet. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél saját döntése, hogy melyik szolgáltatóval kívánja elvégeztetni az égéstermék-elvezetők vizsgálatát.

A szolgáltatók azonos jogosultsággal látják el feladataikat, nincs katasztrófavédelmi szempontból kiemelt, vagy kizárólagos jogosultsággal rendelkező szolgáltató.
A tevékenység elvégzéséért a szolgáltatók díjköltséget számolnak fel és önállóan rendelkeznek a kiszállási díjszabásukról is. Ezért javasoljuk, hogy a vállalt költségek tekintetében a megrendelés előtt minden esetben tájékozódjanak a megyében nyilvántartásba vett kéményseprő-ipari szolgáltatók díjszabásáról! 

Lehetőség van - azonban nem kötelező - a szolgáltatás helyszínen történő megrendelésére is, amennyiben a szolgáltató az ingatlanban találja az ügyfelet, aki aláírásával látja el a szolgáltatást megrendelő formanyomtatványt.

 

A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti.
Kérem, szíveskedjenek minden esetben körültekintően, illetve amennyiben lehetséges előzetesen tájékozódni az árakról illetve az adott szolgáltatás tartalmáról.
A Heves megye területére bejelentkezett kéményseprő-ipari szolgáltatók (10 db) névsora, akik a közületi szektorban végzik a szolgáltatási tevékenységet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján elérhető, az alábbi linkre kattintva:

https://heves.katasztrofavedelem.hu/24683/kemenysepres

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni a fenntartásában lévő intézmény(ek)/épület(ek) helyszínen tartózkodó kollégáit, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele során fokozott figyelemmel járjanak el a fenti információkra tekintettel, mivel a legtöbb esetben a megrendeléseket és a tanúsítványokat alkalmazottak írják alá és ők találkoznak a helyszínen a szolgáltatók képviselőivel."

 

Kamarai javaslat kéményseprő-ipari ellenőrzéssel kapcsolatosan:

1.) Nem kötelező azonnal elfogadni a „becsengető kéményseprő” ajánlatát! Erről informálja a vállalkozás székhelyén/telephelyén/fióktelepén élő személyeket/családtagokat is!
 

2.) Kérjen árajánlatot! Versenyeztesse meg a kéményseprő ipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozásokat!
A Katasztrófavédelemnél erre a tevékenységre bejegyzett vállalkozásoktól kérjenek árajánlatot az adott fűtésberendezésre/kémény típusra és ez alapján rendeljék meg a kéményseprői szolgáltatást.
 

3.) Csak azon kéményseprő-ipari szolgáltatóval végeztessen kéményseprő ipari tevékenységet, akitől a vállalkozás vezetője előzetesen megrendelte azt!

 

4.) Költségét csökkentheti, ha hosszabb távra köt szerződést egy kényseprő ipari szolgáltatást ellátó vállalkozással. Ezt azzal a megkötéssel tegye, hogy a szerződés addig van érvényben, amíg az erre vonatkozó törvény hatályban van.

 

5) Ellenőrizzék mikor ellenőrizték utoljára az adott ingatlan fűtőberendezését! (ha nincs probléma, akkor időben kötött az ellenőrzés megrendelése)
Az ellenőrzés szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata pedig négyévente kötelező.

 

6) Amennyiben cége bejelentet székhelyén rokona él, munkatársa dolgozik, tájékoztassa a fentiekről, illetve, ha már volt ellenőrzés arról is, hogy duplán ne kelljen fizetni ugyanazon szolgáltatásért.