Miskolci Egyetem Területi Innovációs Platform

2020.05.22.

A Területi Innovációs Platform (TIP) az Egyetem köré szerveződve az adott régió jelentős tudásvagyonnal rendelkező intézményeinek tartós együttműködési formája, amely a TIP nyújtotta előnyök révén hatékonyan képes arra, hogy a régió innovációs szereplőit azonos célok elérése érdekében egyesítse, és ezáltal ösztönözze e szereplőket az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázására, a hálózatosodásra, az egyetemi kutatási kapacitások és infrastruktúrák kihasználására, a nagyvállalati és nemzetközi kapcsolatok kialakítására Magyarország innovációs teljesítményének növelése érdekében.

A TIP tevékenysége:

  • A TIP kommunikációs teret biztosít a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői számára a nemzetgazdaság egészét érintő, a kutatás-fejlesztés és innováció területén megvalósuló kezdeményezések és szükséges szakpolitikai intézkedések megfogalmazásában, az országos, kutatás-fejlesztést és innovációt érintő szakmai programok kialakításában, az intelligens szakosodási stratégia irányainak tervezésében való proaktív részvételhez. Ennek keretében a TIP konferenciákat, szakmai tanácskozásokat, műhelybeszélgetéseket szervez, illetve online konzultációkat folytat.
  • A TIP lehetőséget teremt helyi és országos szintű együttműködések kialakítására, a szakmai kapcsolatok és partnerségek bővítésére, valamint a hálózatosodás dinamizálására partnerkereső rendezvények és a hálózatosodást elősegítő eszközök révén.
  • A TIP kiemelten ösztönzi a nemzetközi szakmai kapcsolatok és partnerségek kialakítását és fejlesztését, az európai uniós és más nemzetközi pályázati részvételt.
  • A TIP közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít tagjai számára a kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz kapcsolódó információkhoz, beleértve a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek, a szakpolitikai irányok, továbbá az egyetemi kutatás infrastruktúra és innovációs szolgáltatások megismerését.
  • Tekintettel az Egyetem tudásközpontként betöltött összefogó szerepére, a TIP-pel kapcsolatos koordinációs feladatokat az Egyetem látja el, amelynek keretében közvetlen kapcsolatot tart a TIP-hez csatlakozó K+F+I szereplőkkel, gondoskodik a tagoknak a TIP tevékenységéhez kapcsolódó információkkal történő ellátásáról, valamint a résztvevő szervezetek által megfogalmazott álláspontok, vélemények és javaslatok összegzéséről.
  • Az egyetem lehetőséget biztosít továbbá az egyetemi kutatási infrastruktúrához és innovációs szolgáltatásaihoz történő közvetlen hozzáféréshez és együttműködik a piaci szereplőkkel az egyetemi eredmények hasznosításában.
  • A TIP célkitűzéseinek minél teljesebb megvalósítására figyelemmel a TIP tagjai népszerűsítik a TIP tevékenységét, szakmai rendezvényeiken elősegítik a TIP rézvételét és megjelenítését, amennyiben az adott rendezvény jellegével ez nem összeférhetetlen.

Csatlakozás a TIP-hez:

A TIP-et a területi innovációs ökoszisztéma szereplői számára nyitott szerveződésként hozzák létre, amelyre tekintettel üdvözlik és ösztönzik azon mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, kutatóhelyek, startupok, szakmai szervezetek, klaszterek, inkubátorok, akcelerátorok TIP-hez történő csatlakozását, amelyek elismerik és magukénak vallják a TIP célkitűzéseit, és ebből fakadóan írásbeli nyilatkozat formájában szándékukat fejezik ki a TIP-hez történő csatlakozás iránt.

 

További információ a csatlakozással kapcsolatban:

Roppantó Róbert ügyvivő-szakértő

Miskolci Egyetem, Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság

Telefon: +36 46 565-111/17-70

Mail: roppanto@uni-miskolc.hu

Honlap: www.uni-miskolc.hu