Netakötelesek lehetnek az előrecsomagolt pékáruk is!

2021.03.24.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyszíni vizsgálatainak tapasztalatai szerint a boltokban, pékségekben kapható, jellemzően csak a vásárló jelenlétében vagy a vásárló által becsomagolásra kerülő sütőipari termékeket egyre gyakrabban előre becsomagolva is árusítják. Így azonban – a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerint[1] – már előrecsomagolt termékeknek számítanak, és népegészségügyi termékadó, azaz netakötelesek lehetnek.

 

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint a leggyakoribb ilyen termék az előrecsomagolt sós pogácsa, aminek a sótartalma 100 grammonként meghaladja a 2 grammot, így előrecsomagolt formában  már netát kell fizetni utána.

 

Adóköteles

 

 • az előrecsomagolt termékként forgalomba hozott,
 • 1905, 2005 20 20, 2008 VTSZ-szám alá tartozó,
 • gabona, burgonya vagy olajos magvak felhasználásával készült,
 • sütött, extrudált vagy pörkölt, ízesített és
 • azonnali fogyasztásra alkalmas termék (nem tartoznak ide sem a fagyasztott, sem pedig a melegítésre szoruló termékek),
 • ha 100 grammjában a sótartalom meghaladja az 1 grammnyi mennyiséget[2],

 

Nem adóköteles azonban

 

 • a kenyér és
 • a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti sütőipari termék, ha 100 grammjában a sótartalom nem haladja meg a 2 grammot.

Az adókötelezettség fenti feltételeinek megfelelő, előrecsomagolt termékként forgalomba hozott sütőipari termék tehát netaköteles, első belföldi értékesítése után bevallást kell benyújtani és adót kell fizetni.

 

Az előrecsomagolt termék: a termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja, ha

 

 • a terméket nem a fogyasztó vagy a végső felhasználó jelenlétében csomagolják,
 • a csomagolásban található termék mennyisége előre meghatározott,
 • a b) pont szerinti mennyiség a csomagolás felbontása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg, és
 • a terméket olyan névleges mennyiségű egységekben értékesítik, amelyek
 • da)    megegyeznek a csomagoló által előre meghatározott értékekkel (ideértve bármely olyan hozzáadott mennyiséget, amelyre a jelölésen hivatkoznak),
 • db)    tömeg- vagy térfogategységekben vannak meghatározva. [3]

 

Előrecsomagolt termék az az a)–c) pontokba foglalt feltételeknek megfelelő termék is, amit darabonként csomagolnak, függetlenül attól, hogy azt a fogyasztónak darabonként vagy tömeg alapján értékesítik.

 

Főszabály szerint az adó alanya az előrecsomagolt (adóköteles) terméket belföldön első alkalommal értékesítő, ami független attól, hogy esetleg a csomagolást megelőzően hányszor értékesítették tovább a terméket. Ilyen esetre lehet példa az élelmiszer boltba beszállító pékség, ahol a csomagolást csak az élelmiszerüzlet végzi el, és a vásárlók részére a terméket már úgy helyezi ki a polcokra. Az adó alanya ilyen esetben a már előrecsomagolt adóköteles terméket értékesítő élelmiszerüzlet.

 

Ha tehát valaki a fenti termékcsoportba tartozó terméket előre becsomagolt formában (is) értékesíti, vagy értékesíteni kívánja, akkor célszerű előtte a netakötelezettség feltételeit áttekinteni. Ehhez segítséget nyújthat a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) elérhető, Népegészségügyi termékadó című, 53. számú információs füzet.

 

[1] A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.).

[2] A Neta tv. 2. § d) pontjának rendelkezései szerint.

[3] A Neta tv. 1. §. 4. pontjának meghatározásában.

 

(nav.gov.hu)