Pályázat hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztésére

2020.11.19.

Megjelent a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztését támogató végleges felhívás 5 milliárd forintos keretösszeggel, mely keretében akár 60 millió forint 70-100%-os vissza nem téritendő támogatás igényelhető. A kérelmek benyújtására 2021. január 19-től lesz lehetőség.

A támogatási kérelmeket azon mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be amelyek:

a felhívás tervezet 1. és 2. számú szakmai mellékletében felsorolt településen valósítják meg fejlesztéseiket,
rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.A közép-magyarországi régióban található településeken megvalósuló fejlesztések nem támogathatók!
A pályázat keretében új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása támogatható.

A fentiek mellett támogatható továbbá:

  • a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés),
  • információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
  • képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,
  • gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költsége,
  • bérköltség-támogatás igénybevétele,
  • munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.
A támogatás mértéke a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a, a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig van lehetőség.

A mellékletek a felhívásban találhatóak, amely itt érhető el: pályázati kiírás