Rendelet szabályozza az építőanyagok kivitelét

2021.07.15.

Megjelenet a 402/2021. (VII.8.) Kormányrendelet az építőipari nyersanyagok és termékek kivételével kapcsolatos intézkedésekről. (Hatályos: 2021. VIII. 23-tól.)

 

A rendelet 1. mellékletében kerültek meghatározásra azok az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek (a továbbiakban együtt: építőanyagok), melyek Magyarország területéről külföldre értékesíthetőek, kivihetőek. 

 

A rendeletet nem kell alkalmazni a Magyarország területén, tranzitforgalom keretében átszállított építőanyagra!

Az építőanyag külföldre történő kivitelét megelőzően, figyelemmel a 10 munkanapos ügyintézési határidőre az 1. mellékletben meghatározott építőanyagokat be kell regisztrálni (továbbiakban: bejelenteni) a belgazdaságért felelős miniszterhez, mely bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően lehet értékesíteni, illetve kivinni az országból.

A bejelentést írásban, magyar nyelven, meghatározott adattartalommal kell megtenni az értékesítő és/vagy az építőanyagot külföldre kivinni szándékozó
•    természetes személynek, 
•    egyéni vállalkozónak vagy
•     jogi személynek, vagy
•     egyéb szervezetnek.

BEJELENTŐLAP: Magyarország Kormánya - Építőanyagok kivitelével kapcsolatos bejelentő lap és adatkezelési tájékoztató (kormany.hu)

Egyéni vállalkozók, jogi személyek és egyéb bejelentők a kitöltött és cégszerűen aláírt formanyomtatványt és mellékleteit az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére e-papír (https://epapir.gov.hu/) útján (a "Stratégiai jelentőségű építőanyagok kivitelével kapcsolatos bejelentés" megnevezésű e-papírhoz csatolmányként feltöltve) nyújthatják be.

Természetes személyek, ha az elektronikus ügyintézést önkéntesen nem vállalják, a kitöltött és cégszerűen aláírt bejelentést az epitesgazdasag@itm.gov.hu e-mail címre küldhetik be. 

Azon külföldi jogi személyek, külföldi egyéni vállalkozók, egyéb külföldi bejelentők, akik az elektronikus ügyintézést önkéntesen nem vállalják, a kitöltött, és cégszerűen aláírt bejelentést az epitesgazdasag@itm.gov.hu e-mail címre küldhetik be. 

1. melléklet a 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez
Az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek

 

A

B

1.

Vámtarifa-
szám

Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése

2.

2517

Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

3.

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

4.

3816

Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek

5.

6806

Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével

6.

6809

Gipszből készült tábla, lap, panel és egyéb termékek

7.

7209

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból hidegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonat nélkül

8.

7210

Síkhengerelt, 600 mm vagy azt meghaladó szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

9.

7211

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

10.

7212

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

11.

7213

Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben

12.

7214

Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból, bevágásokkal, bordákkal

13.

7215

Hidegen alakított vagy húzott rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból

14.

7216

Melegen vagy hidegen alakított szelvény / szögvas / idomvas / profil vasból, nem ötvözött acélból

15.

7217

Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül / nem nemesfémen kívül bármilyen anyaggal bevonva

16.

7219

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból

17.

7222

Más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

18.

7225

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból

19.

7228

Más rúd más ötvözött acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

20.

7301

Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

 

Bővebben:
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100402.kor