Szabályosan működnek a képzőhelyek

2018.05.15.

Heves megyében a szakképzési pályázati év első felében 74 képzőhely ellenőrzés lebonyolítására került sor. A májusig lefolytatott helyszíni képzőhely ellenőrzések 59,46%-a (45 db) volt bevezető ellenőrzés. A többi 40,54% (29 db) pedig köztes ellenőrzésként került megvalósításra. Eddig 100%-ban megfeleltek a képzőhelyek az ellenőrzéseken.

A helyszíni ellenőrzéseken Heves megyében iskolai, illetve kamarai szakértőként 2017. május 31-ig összesen 26 fő szakember vett részt.
Nagyon sok esetben nyújtott segítséget az iskoláknak és a vállalkozásoknak a kamara, különböző csatornák alkalmazásával. Rendszeresen aktuális kérdésekről szóló tájékoztató anyag kerül feltöltésre a kamara honlapjára. Minden héten Hírlevél kerül kiküldésre elektronikus formában a vállalkozások részére. A havonta megjelenő Kamarai Üzleti Füzetek kiadvány is aktuális szakképzési kérdéseket taglal. A kamara időnként Könyvelő Klub keretében tájékoztatja a könyvelőket a szakképzési hozzájárulási adó felhasználásának, elszámolásának módjáról.
Elmondható, hogy Heves megyében a személyi és tárgyi feltételek tekintetében 100%-ban csak olyan képzőhelyeken vannak tanulók, amelyek megfelelnek a képzés személyi feltételeinek.
A szükséges esetekben az oktatók mesterképzése folyamatban van.
Sok esetben bankszámlára történik a tanulói juttatás utalása. A tanulói juttatás félévenkénti emelése minden vállalkozásnál megtörténik a hármas szempontrendszer alkalmazásával. A meleg étkezés biztosítása nem minden esetben megoldott, sokkal általánosabb az étkezési jegy biztosítása.
Munkaruha és védőeszköz biztosítása minden vállalkozás esetében megoldott.
A tanulói kedvezmények és juttatások előkészítésében és alkalmazásában javuló tendencia figyelhető meg.
A tanulói munka- és balesetvédelem felkészültségének területén szintén javuló tendencia figyelhető meg.
A vállalkozások törekednek betartani az egyéni bánásmód előírásokat, melynek keretében figyelembe veszik a tanulók egyedi helyzetét, élethelyzetét, lehetőségeit.


Nagy Zoltán mesterszakács, az Ízek Tanodája és a Menzaguru Szociális Szövetkezet vezetője minden területen kiváló; példaértékű munkát végez, mint gyakorlati képzőhely vezető, mint képzőhely ellenőr, továbbá mint szintvizsga elnök egyaránt.

 

A vállalkozásoknál egyre kevésbé okoz nehézséget a szakképzési dokumentumok (a szakképzési kerettanterv, szakmai és vizsgakövetelmények) értelmezése. Ez is kedvező tendenciát mutat, de még van bőven fejlődésre lehetőség. Ezért az iskolákban tájékoztató fórumokat szervezünk a vállalkozások részére, ahol tájékoztatást kapnak a szakképzési dokumentumok értelmezéséről, a szakképzési hozzájárulási adó elszámolási lehetőségéről. Minden vállalkozás elektronikus változatban is megkapja mindezeket a dokumentumokat. Minden vállalkozás részére eljuttatjuk a foglalkozási napló kitöltési útmutatót és a felültetet, ahonnan letölthető a foglalkozási napló minta.
Problémát jelent az iskolával történő folyamatos kapcsolattartás a szakmai gyakorlati képzés megvalósítása tekintetében. Az iskola és a gyakorlati képzőhely folyamatos párbeszéde a hiányzások nyomon követése miatt is nagyon fontos lenne.
A foglalkozási napló hiánytalan kitöltése nem minden esetben valósul meg. Ez hiánypótlási ok.
Az iskolai tanműhelyek nincsenek megfelelően ellátva eszközökkel, anyagokkal az előírt alapozó tanműhelyi gyakorlat teljesítésére, így a vállalatokhoz kikerülő tanulók nem elég felkészültek arra, hogy nagyon nagy értékű gépek mellett teljesítsenek gyakorlatot.
Ugyanakkor a képzőhelyeken lévő oktatók sem mindig felkészültek ilyen fiatalok oktatására. Szükségesek lennének a speciális, gyakorlatorientált pedagógiai ismeretek. Annak ellenére, hogy a Kamara szervez ingyenes felkészítő tanfolyamot gyakorlati oktatók számára, nagyon kevés a jelentkező. Ennek oka az, hogy a termelésből nem engedik el a tulajdonosok a munkavállalóikat.
Nagyon alacsony kompetenciákkal érkeznek a tanulók a középiskolába. Ismereteik nagyon hiányosak.  Olvasási, szövegértési és számolási készségeik alacsonyak. Sok esetben az első féléves képzés abból áll, hogy az általános iskolából hozott hiányosságokat bepótolják: mértékegység átváltások, számolási problémák. Emellett sajnos motiváltságuk is alacsony.
A képzési hajlandóságot csökkenti a még mindig bonyolultnak mondott szabályozás. Sok esetben tartanak a vállalkozások a NAV ellenőrzéstől, holott az új szakképzési törvény megjelenésétől számítva eltelt számos év alatt is változtak a különböző szabályok értelmezései.

 

További információ:

Fodor Zoltán

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Gyakorlati képzőhely ellenőrzési referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 114-es mellék
+36 (20) 669-2426
E-mail cím: 
zoltan.fodor{#}hkik.hu