Szakképzési változás 2020

A 2020. január 1-jén lépett hatályba új szakképzési törvény (2019. évi LXXX. sz. tv.) alapjaiban alakítja át a magyar szakképzés rendszerét.

2020. június 1. után létesített tanulói jogviszonyban – így a következő, 2020. szeptember 1-jén kezdődő tanévben – a szakképzésbe belépő tanulók már az új jogi szabályozás alapján kezdhetik meg tanulmányaikat.

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítéseket, az úgynevezett alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd tanulni szakképző iskolákban vagy technikumokban.

Az új intézményi struktúra tudnivalói

A szakképző intézményeknek két fő típusa lesz: az 5 vagy 6 éves, érettségire és szakmai vizsgára is felkészítő technikum, valamint a 3 éves, szakmára felkészítő szakképző iskola.

A képzés első időszakában, az azonos ágazatba tartozó szakmákban közös ágazati alapismereteket lehet majd elsajátítani. Az alapozó képzés után – szakképző iskolában a 9. osztály, technikumban pedig a 10. osztály végén – egy ágazati alapvizsga letételét követően kell a tanulóknak választaniuk a tanulható rokonszakmák közül.

A technikumban megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az öt-, néhány esetben hatéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Magyarból, matematikából, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban, és ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. A technikumi képzésben is lesz szakmai gyakorlati képzés, amit lehetőleg vállalkozásoknál, duális képzésben kell teljesíteni. Az iskola elvégzése után egyszerre kapnak a diákok érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet, emellett a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú továbbtanulásnál.

Természetesen gimnáziumban szerzett érettségi után is van lehetőség szakmát tanulni, ilyen esetben az érettségi után a technikumi képzés utolsó 2 évére lehet jelentkezni.

A szakképző iskola hároméves, célja a szakmára való felkészítés. Az ágazati alapvizsga után, a 9. osztály végén történik a konkrét szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában vállalatoknál, vállalkozóknál tudják a tanulók elsajátítani a szakmai ismereteket. A tanulmányok végén szakmai vizsgát téve szakmát szereznek. A szakképző iskolában a szakmai vizsga után további két év alatt esti tagozaton lehet érettségizni.

A szakmát tanulni vágyó felnőttek kétéves szakképző iskolai vagy technikumi képzésekre jelentkezhetnek, 25. életév alatt akár nappali tagozatra is. Két szakma megszerzése továbbra is díjmentes, de a 2. szakképesítést már csak esti vagy levelező rendszerben, munka mellett lehet megszerezni.

Hangsúly a duális képzőhelyeken

A szakmai gyakorlati képzés elsősorban duális képzőhelyeken lesz, szakképzési munkaszerződéssel. Erre – bizonyos eltérésekkel – a munka törvénykönyvét kell majd alkalmazni. A gyakorlati képzőhelyeket továbbra is a területi gazdasági kamarák tartják nyilván és ellenőrzik a képzés minőségét.

Az eddigi Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés megszűnik.

Pénzbeli juttatások a szakmatanulásban

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

  • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
  • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
  • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

A szakoktatók jogállása

A törvény szerint a szakképző intézmény alkalmazottja – az eddigi közalkalmazotti státusz helyett – munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állhat, a szakképzésben a tanárok a törvény alapján oktatóknak minősülnek, foglalkoztatásuk a munka törvénykönyvének hatálya alá kerül.

A változások bevezetése

  • A változásokat a 2020/2021-es tanévtől, felmenő rendszerben vezetik be.
  • Az új szakképzési törvény 2020. január 1-től hatályos, a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos rendelkezései pedig 2021. január 1-től.
  • A jelenleg Tanulószerződéssel vagy Együttműködési megállapodással rendelkező tanulókra az előző törvény szabályozásai vonatkoznak, ahogy az ezzel kapcsolatos juttatások és elszámolási szabályok is 2021. január 1-ig.

 

Jogszabályok: