Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

 

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2020. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje

2020. március 31.

 


TÖRVÉNYI HÁTTÉR:

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz:

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) a nyilvántartásba vételüket/ bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül kötelesek

  • székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni, melyet a kamara igazolás kibocsájtásával ismer el (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
  • Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel NEM válnak kamarai taggá!

FELHÍVJUK A KAMARAI TAGOK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A REGISZTRÁCIÓ SZÁMUKRA IS KÖTELEZŐ!

 

Az alábbi szövegek egyikére kattintva további információkat talál.

REGISZTRÁCIÓ
KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE
ADATMÓDOSÍTÁS
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK LEKÉRDEZHETŐ NYILVÁNTARTÁSA
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK

 


 

Kérdés esetén kérjük vegyék fel ügyfélszolgálati irodáinkkal a kapcsolatot!

Köszönjük az együttműködését!