Tanulók gyakorlati képzésében közreműködő vállalkozásoknak: összefoglaló a szakképzési hozzájárulás szabályainak változásairól

2021.03.24.

Szeretnénk fölhívni ismételten a tanulók gyakorlati képzését végző vállalkozások vezetőinek, HR-eseinek, gyakorlati oktatóinak és a képzés pénzügyi elszámolását végző könyvelők figyelmét, hogy a szakképzési törvény változásaihoz kapcsolódóan 2021. január 1-től számos változás történt mind a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek meghatározásában, mind az elszámolás lehetőségében és szabályaiban. Az alábbiakban néhány pontban összefoglaljuk a fő változásokat.

Egyúttal hangsúlyozottan kérjük, hogy a gyakorlati képzéssel kapcsolatos kérdésekben új tanuló felvétele esetén mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a HKIK szakképzési tanácsadóival, akik részletesen és átfogóan elmagyarázzák a kifutó tanulószerződéses és az új szakképzési munkaszerződéses gyakorlati képzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és maximálisan segítenek eligazodni a bonyolult rendszerben!

Összefoglaló a szakképzési hozzájárulás szabályainak legfontosabb változásairól:

  • Módosult többek között a gazdálkodó szervezet meghatározása a szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódóan, és pontosításra került az egyéni vállalkozó fogalma is.
  • A gazdálkodó szervezet fogalmának változása miatt újra kell értelmezni, ki élvez mentességet a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól általánosan, vagy külön törvényen alapulóan. (KIVA, KATA)
  • Tanulófoglalkoztatással a bruttó kötelezettség a szabályok szerint a továbbiakban is csökkenthető, ám az adókedvezmény számításának módja nagyban megváltozott.
  • Az adókedvezmény megállapítása során minden esetben azt kell vizsgálni, hogy az adott nap iskolai napnak minősül-e, vagy sem. A duális képzőhely minden olyan napot figyelembe vehet az adókedvezmény megállapítása során, amely napok nem minősülnek iskolai napnak.
  • Külön kell kezelnünk a jövőben:
  •  A korábbi Tanulószerződéseket

A tanulószerződések esetén a 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a 4/A. melléklet szerint kell figyelembe venni. További információért kattintson IDE

  • Az új Szakképzési munkaszerződéseket

A kedvezmény összege: az arányosított önköltség/254 x az oktatási napokkal csökkentett munkanapok száma. További információkért kattintson IDE

  • A szakképzési hozzájárulásra kötelezett az év első tizenegy hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleget havonta a szakképzési hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, illetve igényli vissza. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét az adóévet követő év január hónap tizenkettedik napjáig kell befizetni, illetve visszaigényelni.

A témában íródott teljes cikket IDE kattintva érheti el.