Tudnivalók a tanulók nyári gyakorlatáról

2019.05.22.

Közeledik a tanév vége és a középiskolás tanulók nyári gyakorlatának kezdete. Az összefüggő szakmai gyakorlat célja, hogy tanulók vállalati környezetben, életszerű munkakörülmények között sajátíthassák el a választott szakmát. Beszélhetünk akár Tanulószerződésről vagy Együttműködési megállapodásról a tanév végéhez közeledve számos teendője van a gyakorlati képzés szervezőjének.

A szerződéseket minden esetben a gyakorlat megkezdése előtt kell megkötni. Az utolsó tanítási nap idén 2019. június 14., péntek, a tanulók ezt követően kezdhetik meg a gyakorlatukat.

Teendők a nyári gyakorlat megkezdése előtt Tanulószerződés esetén

  1. A vállalkozás, már foglalkoztatott tanulót az adott szakmában.

Amennyiben a vállalkozás már korábban is foglalkoztatott tanulókat kamarai képzési határozat birtokában az adott szakmában tanulószerződéssel, akkor IDE kattintva töltheti le a tanulószerződés formanyomtatványt, amelyet hiánytalanul kitöltve, 4 eredeti példányban kamaránkhoz kell ellenjegyzésre beküldeni.

  1. Valami változott a korábbiakhoz képest.

Ha a vállalkozás egy új szakmát szeretne oktatni, vagy a korábban engedélyezettnél, több tanulót szeretne foglalkoztatni, esetleg cégformája/adószáma változott meg, vagy a képzőhely helyszíne lett más feltétlenül vegye fel a kapcsolatot a tanácsadó kollégáinkkal. Az elérhetőségeket IDE kattintva találja meg.

  1.  A vállalkozás korábban még nem foglalkozott tanulóképzéssel.

Ebben az esetben első lépésként a vállalkozásnak jeleznie kell felénk tanulófoglalkoztatási szándékát, ezt a Nyilvántartásba vételi kérelem elnevezésű dokumentum kitöltésével teheti meg. A dokumentumot IDE kattintva töltheti le.

Végzős tanulókhoz kapcsolódó teendők

Ha a végzős tanuló a tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig sikeresen teljesítette, akkor az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga utolsó napja közötti időszakban gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára, ezért a tanulószerződés megszűnéséig csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a gyakorlati képzési normatíva összegével.

A tanulószerződés megszűnésének időpontja:

    • sikeres szakmai vizsga esetén a bizonyítvány kiállításának napja,
    • sikertelen vizsga esetén, az utolsó vizsganap,
    • ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napja.

Ha a végzős tanuló a befejező szakképzési évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítette (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott), nem bocsájtható szakmai vizsgára. A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2019.05.03-tól) a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Mivel a vállalkozásnak tanulói juttatást nem kell fizetnie, illetve a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével.

További részletes tájékoztatást a tanulói juttatásról és a tanulószerződés megszűnéséről IDE kattintva talál.

Nyári gyakorlat Együttműködési megállapodással

Az Együttműködési megállapodást a gazdálkodó szervezet a szakképző iskolával köti főként szakgimnáziumi képzésben.

Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a NAPPALI munkarendben tanulóknak.

A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér (bruttó 149.000 Ft 2019-ben) 15 %-ának1,3 – szorosa, vagyis a minimálbér 19,5%-a, ami 2019-ben 29.055 Ft/tanuló/hó. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. A pénzbeli juttatás heti összege a juttatás havi összegének egynegyed része, tehát 7264 Ft/tanuló/hét 2019-ben. Az együttműködési megállapodás nyomtatványon is ezt a heti összeget kell feltüntetni. 

A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára befizetéssel történő teljesítést, pénztári kifizetéssel is történhet. Az ESTI munkarendben tanulóknak az összefüggő nyári gyakorlatra sem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

Nincs bejelentési kötelezettség a NAV felé.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX tv. 5§ (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni az OEP és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes jövedelem, illetve bevétel.

Együttműködési megállapodással is lehetőség van a tanulónak adott költségek elszámolására a szakképzési hozzájárulás terhére

Együttműködési megállapodás alapján az összefüggő nyári szakmai gyakorlatra elszámolható támogatás mértéke tanulónként (480 000 Ft/130): 3 692 Ft/tanuló/nap. (A foglalkozási napló a jelenléti ívvel együtt, a költségcsökkentő tételek lehívásához teljesítési igazolásként szolgál.)

A tanulószerződéshez és együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó szabályozásokról részletes tájékoztatásért keresse tanácsadó kollégáinkat!

Bűdi Boglárka

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
duális képzési tanácsadó
Cím: 
Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 
36/429-612 119-es mellék
(36) (20) 286-4330
E-mail cím: 
boglarka.b@hkik.hu