Vállalkozásokat érintő változások 2020-ban

2020.01.07.

A 2020-as év is számtalan lényeges változást hoz a vállalkozások életébe, mely intézkedések elsődleges célja az adminisztráció csökkentése, egyszerűsítése, illetve a feketegazdaság kifehérítése. Összeszedtünk néhány lényeges változás, melyek az év elején esedékesek, és segítenek összfoglalni, hogy mi mennyi 2020-ban?

 

Főbb változások 2020-ban

•    Megszűnik a feltöltési kötelezettség a társasági adóban, az innovációs járulékban és az energiaellátók jövedelemadójában, ugyanakkor nem szűnik meg a helyi iparűzési adóban.
•    Egyszerűsödtek a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének szabályai, mind a nagyvállalatok, mind a KKV-k esetében.
•    2020. július 1-jétől 2% ponttal, 17,5%-ra csökkent a szociális hozzájárulási adó és a gazdasági folyamatok tükrében valószínűsíthető, hogy 2020-ban újabb, további 2% pontos évközi csökkenés jöhet.
•    2020. július 1-jétől értékhatárra tekintet nélkül valós idejű (tehát online, azonnali) adatot kell majd szolgáltatni az adóalanyok felé kiállított számla tartalmáról az eddigi 100.000 Ft áfa tartalom feletti értékhatár helyett. Ez jelentős informatikai fejlesztést igényel majd mind az adózók, mind az adóhatóság oldalán.
•    Szintén 2020. július 1-jét követően az eddigi 15 napos számla-kiállítási határidő 8 napra csökken.
•    2021. január 1-jétől pedig már minden számlát online módon jelenteni kell az adóhatóság felé, azokat is, amelyeket magánszemélyek vagy nem adóalany szervezetek felé állítottak ki. Mindez a kézzel kibocsátott, nyomtatványalapú számlák korszakának a végét is jelentheti egyben.
•    2020. július 1-től a számlaadási kötelezettséggel érintett körbe fog tartozni több olyan szolgáltatás mellett az egyéb oktatás, illetve a fogorvosi ellátás is, melyek egyébként adómentes körbe tartoznak. Tehát hiába nem lesz áfa tartalma a számláknak, számlát kell a szolgáltatónak kibocsátani, mely számla értelemszerűen az online rendszeren keresztül a NAV-hoz kerül azonnal továbbításra. 
•    Négy vagy több gyermeket nevelő anyák esetében a munkaviszonyból vagy más hasonló, nem önálló tevékenységből származó jövedelem után a jövőben nem kell személyi jövedelemadót fizetni (járulékokat azonban továbbra is igen).
•    A nyugdíjasok a jövőben a megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatásuk esetén sem kell, hogy járulékot fizessenek, illetve a megbízónak sem lesz ezzel kapcsolatos szociális hozzájárulási adókötelezettsége.
•    Januártól a nagyszülők is elmehetnek gyedre, így a szülők, ha akarnak, visszamehetnek dolgozni. A nagyszülői gyed összegét ugyanúgy állapítják meg, mint a szülői gyedet, a nagyik akár 225 ezer forintot is kaphatnak.
•    A nyugdíjak is emelkednek 2020-ban, a kormány költségvetési tervezetében 2,8 százalékos emelést irányzott elő. A minimálnyugdíjak esetében 800 forinttal számíthatnak több pénzre az idősek, az átlagnyugdíj összege 138 ezer forintra emelkedik, az öregségi nyugdíjminimum pedig változatlanul 28 500 forint lesz.
•    Összevonásra kerülnek a magánszemélyek által fizetendő járulékok, így azok eddig esetenként eltérő alapjai is egységesednek.
•    Új jogintézményként megjelentek a magánalapítványok és emiatt azok adózását is pontosítani kellett, illetve ezzel kapcsolatban tovább bővültek a bizalmi vagyonkezelést érintő adó- és illetékkedvezmények.
•    Megszűnik az EVA: Az adórendszer egyszerűsítése érdekében 2020. január 1-től megszüntetésre kerül az egyszerűsített vállalkozói adó. Az EVA tv. hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódóan számos egyéb törvény is módosításra került.

•    A KIVA mértéke 13%-ról 12%-ra csökken.

  • A reklámadó tényleges alkalmazása 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban átmenetileg megszűnik, azzal, hogy az elfogadott módosítás szerint 0%-ra csökken a reklámadó mértéke mind a közzétevő, mind a megrendelő esetén.

 

Részletek: IDE KATTINTVA

 

TB változás 2020

A társadalombiztosítás legfontosabb változása 2020-ban, hogy július 1-jén hatályba lép az új járuléktörvény, megszüntetve a korábbit, és magába olvasztva annak végrehajtási rendeletét. Az új Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) számtalan lényeges módosítást, kiegészítést tartalmaz a júniusig még hatályos régi jogszabályokhoz képest.

 

Részletek: IDE KATTINTVA

 

Változás a közbeszerzésben

Alapvető változás, hogy 2020. január 1-től a Kbt. 5. § (3) bekezdése törlésre került a Kbt. szabályozásából. Ez azt jelenti, hogy a Kbt. 5. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatott szervezetek közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül valósíthatják meg a támogatásból megvalósuló árubeszerzéseiket és szolgáltatás megrendeléseiket, továbbá azon építési beruházásaikat is, melyek nem tartoznak a Kbt. 5. § (2) bekezdésének hatálya alá. Megjegyezzük, hogy a változás megfelel az uniós irányelvek szabályozásának, ezidáig ebben a tekintetben a Kbt. a támogatásból megvalósuló beszerzések az uniós szabályozásnál szigorúbb szabályozást tartalmazott. 
A támogatott szervezetek Kbt. 5. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó beszerzései azonban továbbra is közbeszerzési kötelezettség alá tartoznak.

Részletek: IDE KATTINTVA

 

 

Az egyéni vállalkozók nvántartása

2020 júliusától az egyéni vállalkozói tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a változások kezelése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kerül, így személyes ügyintésre is a legközelebbi adóhivatalba kell menni, és nem a kormányablakba.

2020. január 1. napjával az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 38/D. §-a szerint az egyéni vállalkozói igazolványok érvénytelenné váltak.
: „38/D. § Az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január 1-jén érvénytelenné válnak. Az egyéni vállalkozó köteles 2020. március 1-ig leadni az érvénytelen igazolványt a Hatóság részére. A leadott igazolványt a Hatóság bevonja. Ha az egyéni vállalkozó az igazolványt nem adta le, vagy nem küldte meg, azt a Hatóság visszavonja.”

 

Részletek: IDE KATTINTVA

 

 

Olcsóbbá válhatnak a kereskedelmi szálláshelyek

 

A kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás általános forgalmi adómértéke 2020. január 1-jétől 5 százalékra csökken, valamint e szolgáltatás után turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik.
A kereskedelmi-szálláshely szolgáltatást 2019. december 31-ig terhelő 18 százalékos, kedvezményes adómérték 2020. január 1-jétől 5 százalékra csökken.

 

Részletek: IDE KATTINTVA

 

Bruttó munkabérek 2020-ban

       

 

Havi bér

Heti bér

Napi bér

Órabér

Minimálbér 2020

161 000 Ft

37 000 Ft

7 400 Ft

925 Ft

Garantált bérminimum 2020

210 600 Ft

48 400 Ft

9 680 Ft

1 210 Ft

Közfoglalkoztatási bér 2020

81 530 Ft

18 740 Ft

3 748 Ft

 

Garantált közfoglalkoztatási bér 2020

106 555 Ft

24 495 Ft

4 899 Ft

 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 2020

89 705 Ft

20 620 Ft

4 124 Ft

 

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 2020

117 245 Ft

26 955 Ft

5 390 Ft

 

 

Részletek: IDE KATTINTVA

 

Szakképzési hozzájárulás elszámolása és bevallása

 

Közeledik a szakképzési hozzájárulás elszámolásának éves határideje!
A 2019-es év szakképzési hozzájárulás elszámolási határideje 2020. január 12.

Bővebb információ: IDE KATTINTVA

 

Munkaszüneti napok 2020-ban , ünnepekkel együtt

•    január 1.    Újév első napja    szerda    ünnepnap
•    március 15.    Nemzeti ünnep    vasárnap    ünnepnap
•    április 10.    Nagypéntek    péntek    4 napos hosszú hétvége
•    április 13.    Húsvét    hétfő    
•    május 1.    A munka ünnepe    péntek    3 napos hosszú hétvége
•    június 1.    Pünkösd hétfő    3 napos hosszú hétvége
•    augusztus 20.    Nemzeti ünnep    csütörtök    4 napos hosszú hétvége
•    augusztus 21.    Pihenőnap    péntek    
•    augusztus 29.    áthelyezett munkanap    szombat    
•    október 23.    Nemzeti ünnep    péntek    3 napos hosszú hétvége
•    november 1.    Mindenszentek    vasárnap    ünnepnap
•    december 12.    áthelyezett munkanap    szombat    
•    december 24.    Pihenőnap    csütörtök    4 napos hosszú hétvége
•    december 25.    Karácsony    péntek    
•    december 26.    Karácsony    szombat    
•    január 1.    Újév első napja    péntek    ünnepnap