Üdvözöljük a

Lakossági fórum Eger Településszerkezeti Tervének részeiről | HKIK

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2018 Február >>
KeSzeCsüSzoVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26
2728    

Lakossági fórum Eger Településszerkezeti Tervének részeiről

Szerző: Pappné Ambrus Katalin | 2018. január 22.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 12 városrész 17 részterületére indított el – többségében egyedi lakossági, vállalkozói kérelmekre - szabályozási terv módosítást, melynek  egyeztetésére melyre egyszerűsített eljárás keretében kerül sor. A szabályozási terv módosítását a Közgyűlés két fordulóban tárgyalja. Az első fordulóban az államigazgatási egyeztetésre és a lakossági közszemlére tételre bocsátásról dönt.

Az I. fordulós közgyűlési anyagot 2017. december 21-én tárgyalta a Közgyűlés, és döntött a véleményeztetési folyamat megindításáról. A 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet 29/A. §, valamint Eger város településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 26/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet értelmében lakossági fórumot tart a tervezett módosításokról és a véleményezés lehetőségéről, melynek

 

Ideje:
2018. január 23. (kedd) 15.00 óra

Helyszíne:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Díszterem

 

 

A véleményezési tervdokumentáció az alábbi részterületekre terjed ki:


1. Felnémet városrész – Alvégi utca – Nagylaposi utca – kerékpárút - Eger patak által közre zárt tömb feltáró útjának szabályozási tervi megszüntetése, időszerűség hiánya okán.
2. Rác hóstya, volt kemping területe – 11973-11982 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a legkisebb kialakítható telekterület mértének valós telekméretekhez igazítása.
3. Cifra hóstya és Tetemvár városrész – Türk Frigyes utca 2. és 2/a. szám alatti ingatlanok építési övezeti határának és a szerkezeti jelentőségű zöldfelület lehatárolásának módosítása.
4. Cifra hóstya és Tetemvár városrész - Szolárcsik utca 11., 13., 15., szám alatti ingatlan beépítési mértékének növelése, kialakult állapothoz közelítése új építési övezet létrehozása révén.
5. Vécseyvölgy városrész – Vécseyvölgy utca 49. szám alatti ingatlan tömbjében a beépítési mérték 10%-os növelése, a kialakult, utcaszakaszra jellemző földszintes tetőtéri beépítés mentes karakter megőrzése érdekében.
6. Belváros-kelet városrész – Offi-ház Hotel telekhatár rendezése 11 m2-es túlépítés okán.
7. Almagyar - Merengő városrész – Bálint pap utca – közterület felőli kerítésbe sorgarázs építését lehetővé tevő építési hely szabályozási terven történő kijelölése.
8. Maklári hóstya városrész – Strand és környezete telekalakítása szabályozási tervi lehetővé tétele és építési övezeti átsorolás, építési övezeti határ pontosítás.
9. Károlyváros városrész – Papkert utca 7274-7280 helyrajzi számú ingatlanok beépítési mértékének növelése 10%-kal a meglévő kialakult intenzitáshoz igazodóan.
10. Károlyváros városrész – Mindszenty Gedeon utca 8/a–10. szám alatti ingatlanok megvalósult beépítéshez igazodó övezeti átsorolása.
11. Szépasszonyvölgy városrész – Szépasszonyvölgyi pavilonsor telek-kiegészítése, területhasználathoz igazítása a közkerti besorolású terület nagyságának megtartása mellett.
12. Hatvani hóstya városrész – Fertőbánya utca 26960/4 és 26949/7 helyrajzi számú ingatlanokon telephely létesítése érdekében építési övezeti és övezeti átsorolás szabályozási tervi átvezetése.
13. Déli iparterület városrész – Sas út 34. és 36. szám alatti ingatlanok építési övezeti átsorolása, a jelenlegi használatok rendeltetések szem előtt tartásával.
14. Déli iparterület városrész – Delta-vágány helykijelölésének és használatot, építést, bővítést korlátozó hatásának megszüntetése.
15. Lajosváros-kelet városrész – Nagyváradi utca – Faiskola utca sarkán található 8944/1 és 8944/5 helyrajzi számú ingatlanokon többlakásos lakóépületek létesítése, Gksz jelű területhasználat helyett Lk1 jelű kisvárosi lakóterületi átsorolással.
16. Lajosváros-kelet városrész – Liszt Ferenc utca 19. és 19/a. szám alatti ingatlanok beépítési módjának változása a kialakult állapotnak megfelelően.
17. Lajosváros-kelet városrész – Mátyás király utca 111. szám alatti ingatlanon 8 lakásos társasház építése válik lehetővé az építési övezeti átsorolással, a déli ikerszomszédhoz igazodóan.
Az egyeztetési anyag megtalálható a Polgármesteri Hivatal aulájában (Eger, Dobó tér 2.) vagy a www.eger.hu oldalon a Főépítészi Iroda hírei között.
Ezen lakossági fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.
Kérjük a partnereket, hogy a tervjavaslatokkal kapcsolatos esetleges észrevételeket írásos formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának címezve (3300 Eger, Dobó tér 2.) vagy elektronikusan a foepit@ph.eger.hu email címre juttassák el.