Üdvözöljük a

Regisztrációs 1 X 1 | HKIK

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2018 Február >>
KeSzeCsüSzoVa
   1234
567891011
12131415161718
192021
22
232425
262728    

Regisztrációs 1 X 1

Szerző: Pintérné Dobó Tünde | 2009. december 1.

Építőipari regisztráció

 

Kérdések / válaszok

a regisztrációval kapcsolatban

 

Mikor kell regisztrálni?

Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.

Hol található az adatlap?

Letölthető a www.hkik.hu vagy a www.mkik.hu-ról, vagy nyomtatott formában az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálatain

Hogyan lehet regisztrálni?

1.) Az elektronikus regisztrációs segítő szoftver a HKIK honlapjáról (www.hkik.hu) „pdf” formátumban letölthető adatlap, kézzel vagy számítógépen történő kitöltése, kinyomtatása, majd cégszerű aláírás után postai úton küldhető be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. címre, vagy a HKIK címére 3300 Eger, Postafiók 440. Az adatlap személyesen is leadható a HKIK székhelyén vagy képviseletein.

Ha nincs Internetes elérhetősége a vállalkozásnak, hogyan regisztrálhat?

Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és  cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

Kikre vonatkozik a regisztrációs kötelezettség?

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz bejelenteni.

Mennyi az eljárási díj?

5.000,- Ft, igazgatási szolgáltatási díj

Milyen bizonylatot kap a vállalkozás?

Az igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylat nem készül, a kézhez kapott, nyilvántartási számmal ellátott határozat tartalmazza, hogy az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették. Ezen összeg költségként elszámolható.

Hogyan fizethet?

Átutalás, vagy készpénz

Hová kell fizetni?

Átutalás esetén:

MKB Bank Zrt. 10300002-20373432-71933285

Készpénz esetén:

Kamarai területi irodák

Mit kell feltüntetni a befizetésnél?

Befizetésnél fel kell tüntetni a vállalkozás nevét és adószámát

Hová kell küldeni a bejelentőlapot?

MKIK – Építésügyi Regisztrációs Iroda

1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.

HKIK képviseletekhez személyesen

Ki segít a kitöltésben?

A területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálatai segítenek a kitöltésben. A kitöltött adatlapokat átveszik, az igazgatási szolgáltatási díj az ügyfélszolgálatokon készpénzben befizethető (javasolt fizetési mód az utalás, mivel az időveszteséggel nem jár). Ebben az esetben az adatlapok továbbításáról és az igazgatási szolgáltatási díj átutalásról az MKIK részére a területi kamarák gondoskodnak.

Mi a feltétele a nyilvántartási szám megszerzésének?

Az LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

 

  • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
  • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
  • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és
  • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Milyen nyomtatványon lehet a változásokat bejelenteni

A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket szintén a bejelentőlap felhasználásával tehetik meg.

 

Minden adatot ki kell tölteni?

Az adatlap két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az önkéntes adatok kitöltése segíthet az új partnerkapcsolatok kiépítésében, az üzleti forgalom növelésében, valamint a vállalkozás pozitív megítélésében.

 

Ki ellenőrizheti az adatokat?

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

 

Hogyan kapja meg a vállalkozás a nyilvántartási számot?

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

Mit tartalmaz a nyilvántartás?

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az Interneten az MKIK weblapjáról – a szoftver elkészülte után – szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

  • a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
  • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
  • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
  • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
  • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
  • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.

 

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

 

Mely jogszabályok írják elő a kötelező regisztrációt?

Kapcsolódó jogszabályok:

1.        191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

2.        1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.

3.        2009. évi. LXXVI törvény, Szolgtv.

4.        2004. évi CXL. törvény, Ket.

 

A vállalkozás EGT tagállamban van bejegyezve, de tevékenységét Magyarországon végzi. Kell regisztrálni?

Igen, minden Magyarországon építőipari kivitelezői tevékenységet végző vállalkozásnak regisztráltatnia kell magát. Határon átnyúló szolgáltatás esetén a bejelentőlap szürke színnel jelölt mezőit is ki kell tölteni.

EGT-n kívüli országba bejegyzett vállalkozásnak kell-e regisztrálnia?

Igen, de EGT tagállamon kívüli cégeknek Magyarországon bejegyzett vállalkozást kell alapítaniuk és annak bejegyzése után kell regisztrálnia.

Kizárólag saját célra végzi az építőipari kivitelezést, kell-e regisztrálni?

Nem, regisztrálni csak üzletszerű gazdasági tevékenység esetén kell!

A cég irataiban eltérő TEÁOR, illetve szakmakódokat talál a vállalkozó az adatlapon találhatókhoz képest.

Elképzelhető, hogy cégkivonatában/vállalkozói igazolványában még nem a TEÁOR 2008-nak megfelelő besorolás szerepel. A fordítókulcs megtalálható a www.mkik.hu, vagy a www.ksh.hu oldalakon.

6 jegyű TEÁOR kód van a vállalkozói igazolványban, viszont az adatlapon csak 4, melyik négyet kell figyelembe venni

A 6 jegyű bontásból az első 4 jegyet kell figyelembe venni a tevékenység meghatározásánál.

Hol kell feltüntetni az MKIK-tól kapott nyilvántartási számot?

·        az építési munkaterületen, a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni többek között a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,

·        az építési napló alvállalkozókról vezetett nyilvántartási része tartalmazza a vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező, valamint a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozók (kivitelezők) nyilvántartási számát is,

·        az építésfelügyeleti hatósághoz küldendő előzetes bejelentésben is közölni kell többek között a fővállalkozó, valamint az addig már ismert alvállalkozó (kivitelező) nyilvántartási számát.

 

Javasolt még feltüntetni a nyilvántartási számot minden árajánlaton és vállalkozási szerződésben.

 

 

Hasznos lehet még:

 

Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

 

 

HKIK Ügyfélszolgálatok

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:          8-16

Kedd:           8-16

Szerda:       8-16

Csütörtök: 8-16

Péntek:       8-16

 

 

EGER

Regisztrációs Iroda

Cím: Faiskola út 15.

Telefon: (36) 429-612/108 vagy 131 mellék

Telefax: (36) 323-615

e-mail: hkik@hkik.hu

 

GYÖNGYÖS

Tóth Gabriella, képviseletvezető

Cím: Fő tér 7. mgfsz. 1.

Telefon/telefax: (37) 600-075

e-mail: gyongyos@hkik.hu

 

HATVAN

Túriné Szanyi Kinga, képviseletvezető

Cím: Horváth M. u. 18.

Telefon/Telefax: (37) 540-968

e-mail: hatvan@hkik.hu